Ansøgningsfrister

Vær opmærksom på, at det er din uddannelsesmæssig baggrund og dit statsborgerskab som afgør, om du skal søge som dansk, EU- eller ikke-EU-ansøger.

For alle ansøgningsfrister gælder, at dokumentation skal være vedhæftet når ansøgningsfristen udløber (med mindre andre er angivet nedenfor).

Ansøgningsfrister - studiestart i august

Søg før 22. marts 2020 kl. 12.00

Bemærk at fristen i 2020 er forlænget med en uge pga. COVID-19-situationen. Normalt er fristen 15. marts kl. 12.00.   

 • Hvis du er EU-statsborger med en
  - dansk adgangsgivende eksamen og ønsker at søge i kvote 2
  - erhvervsuddannelse
  - udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen
  - adgangsgivende eksamen fra Sverige, Norge, Finland eller Island
 • Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra et land uden for EU (gælder uanset dit statsborgerskab)
 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU (gælder uanset din adgangsgivende eksamen)
 • Hvis du søger om optagelse med særlig tilladelse

Al dokumentation skal være vedhæftet når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 22. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

Søg før 5. juli kl. 12.00

 • Hvis du er EU-statsborger, har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1

Ansøgningsfrister - studiestart i januar

Søg før 1. oktober kl. 12.00

 • Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra et land uden for EU (gælder uanset dit statsborgerskab)
 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU (gælder uanset din adgangsgivende eksamen)

Søg før 1. november kl. 12.00

 • Hvis du er EU-statsborger med en
  - udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen
  - adgangsgivende eksamen fra Sverige, Norge, Finland eller Island
 • Hvis du søger om optagelse med særlig tilladelse

Søg før 1. december kl. 12.00

 • Hvis du er EU-statsborger og har en dansk adgangsgivende eksamen

Bemærk at der kun er én ansøgningsfrist, uanset om du vil vurderes udelukkende på dit gennemsnit (svarende til kvote 1), eller om du vil vurderes på andet (svarende til kvote 2). Hvis du vil vurderes på andet end dit gennemsnit, er det dit ansvar at uploade dokumentation for de aktiviteter, du vil vurderes på, sammen med din ansøgning inden ansøgningsfristen.

Læs mere om kvote 1 og 2 her