Adgangskrav

For at søge om optagelse på en videregående uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus skal du opfylde adgangskravene på uddannelsen.

Du skal have en dansk adgangsgivende eksamen (fx en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse) eller en udenlandsk eksamen, der er adgangsgivende i Danmark.

Specifikke adgangskrav

Adgangskravene gælder for både den danske og den internationale linje af uddannelsen, hvis du er dansk ansøger. Se desuden særlige krav til sprogkundskaber (for internationale linjer).

Erhvervsakademiuddannelser
Automationsteknolog
Autoteknolog
Byggekoordinator
Datamatiker
Financial controller
Finansøkonom
It-teknolog
Jordbrugsteknolog
Laborant
Markedsføringsøkonom
Miljøteknolog
Multimediedesigner
Produktionsteknolog
Serviceøkonom

Professionsbacheloruddannelser
Finansbachelor
Fødevareteknologi og -applikation
Økonomi og it

Bevis for fagniveauer

For at opfylde de specifikke adgangskrav på uddannelsen skal de krævede fag være bestået. Du har bestået et fag, når det vægtede gennemsnit af alle karaktererne på eksamensbeviset i det pågældende fag er 02 eller højere. Hvis optag på uddannelsen kræver fx bestået matematik B, men du ikke har bestået matematik A, skal du bevise, at du har bestået matematik B (det fremgår ikke af eksamensbeviset).

Den uddannelsesinstitution, hvor du har taget faget, kan give dig et bevis. Beviset skal indeholde stempel og underskrift fra uddannelsesinstitutionen samt information om, på hvilket niveau du har bestået faget. En karaktermeddelelse eller en oversigt med årskarakterer er ikke godkendt dokumentation.

Supplering: Hvis du mangler et fag eller et niveau

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du supplere din adgangsgivende eksamen.

Supplering kan ske via GS – Gymnasial Supplering, hvis du har en gymnasial uddannelse eller via enkeltfag, hvis du har en erhvervsuddannelse. Du finder fagoversigter for GS-kurser og HF-enkeltfag på www.gsdanmark.dk eller www.vuc.dk

Husk at vedlægge dokumentation for bestået/igangværende supplering ved ansøgningsfristen.

Hvis du ikke har færdiggjort suppleringen inden ansøgningsfristens udløb, bliver du optaget betinget. Du må kun mangle at supplere ét fag ét niveau. I din ansøgning skal du skrive, hvilket fag og hvilket niveau du supplerer til, og hvornår du forventer at færdiggøre det. Inden ansøgningsfristen skal du vedlægge dokumentation på, at du er tilmeldt suppleringskurset (med angivelse af dit navn, fag og forventet slutdato). Du skal have afsluttet dit suppleringskursus senest ved studiestart. Inden studiestart skal du indsende dokumentation for, at du har bestået dit suppleringskursus.

Krav om sprogkundskaber

Til vores dansksprogede uddannelser skal ansøgere uden en dansk adgangsgivende eksamen dokumentere dansk-kvalifikationer på det påkrævede niveau.

Se hvilke danskkrav, der er til den enkelte uddannelse (pdf)

For ansøgere med en norsk, svensk, islandsk, færøsk eller grønlandsk eksamen er der ikke krav om et dokumenteret danskniveau. Ansøgere fra Finland kan opfylde danskkravet, hvis de har svensk på tilsvarende niveau.

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende.

Krav til dokumentation

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning

Adgangskvotienter

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optag og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Se adgangskvotienter ved de seneste optag på vores uddannelser

Få fat i en studie- og karrierevejleder