Adgangskrav

For at søge om optagelse på en videregående uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus skal du opfylde adgangskravene på uddannelsen.

Du skal have en dansk adgangsgivende eksamen (fx en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse) eller en udenlandsk eksamen, der er adgangsgivende i Danmark.

Specifikke adgangskrav

Adgangskravene gælder for både den danske og den internationale linje af uddannelsen, hvis du er dansk ansøger. Se desuden særlige krav til sprogkundskaber (for internationale linjer).

Erhvervsakademiuddannelser
Automationsteknolog
Autoteknolog
Byggekoordinator
Datamatiker
Financial controller
Finansøkonom
It-teknolog
Jordbrugsteknolog
Laborant
Markedsføringsøkonom
Miljøteknolog
Multimediedesigner
Produktionsteknolog
Serviceøkonom

Professionsbacheloruddannelser
Finansbachelor
Fødevareteknologi og -applikation
It-arkitektur
Økonomi og it

Bevis for fagniveauer

For at opfylde de specifikke adgangskrav på uddannelsen skal de krævede fag være bestået. Du har bestået et fag, når det vægtede gennemsnit af alle karaktererne på eksamensbeviset i det pågældende fag er 02 eller højere. Hvis optag på uddannelsen kræver fx bestået matematik B, men du ikke har bestået matematik A, skal du bevise, at du har bestået matematik B (det fremgår ikke af eksamensbeviset).

Den uddannelsesinstitution, hvor du har taget faget, kan give dig et bevis. Beviset skal indeholde stempel og underskrift fra uddannelsesinstitutionen samt information om, på hvilket niveau du har bestået faget. En karaktermeddelelse eller en oversigt med årskarakterer er ikke godkendt dokumentation.

Supplering: Hvis du mangler et fag eller et niveau

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du supplere din adgangsgivende eksamen.

Supplering kan ske via gymnasiale suppleringskurser, hvis du har en gymnasial uddannelse eller via HF-enkeltfag, hvis du har en erhvervsuddannelse.

Du må kun supplere ét fag eller ét niveau efter ansøgningsfristen.

Hvis dit suppleringskursus er færdigt efter ansøgningsfristen: Du skal anføre i din ansøgning, at du supplerer efter frist. Derudover skal du skrive, hvilket fag og hvilket niveau du supplerer til, samt hvornår du forventer at færdiggøre suppleringskurset. Inden ansøgningsfristen skal du uploade dokumentation på, at du er optaget på suppleringskurset (med angivelse af dine personoplysninger, fag og forventet slutdato). Du skal have afsluttet dit suppleringskursus inden studiestart eller umiddelbart derefter.

Hvis du bliver optaget og først færdiggør din supplering efter ansøgningsfristens udløb, bliver du optaget betinget.

Hvis dit suppleringskursus er færdigt inden ansøgningsfristen: Du skal anføre i din ansøgning, at du supplerer inden frist. Derudover skal du skrive, hvilket fag og hvilket niveau du supplerer til, samt hvornår du forventer at færdiggøre suppleringskurset.

Hvis du søger om optagelse med studiestart i august, skal du inden ansøgningsfristen logge ind på optagelse.dk og overføre beviset for dit suppleringsfag til din ansøgning ved at (klik på knappen ”Tjek for nyt eksamensbevis”).

Hvis du søger om optagelse med studiestart i januar, skal du uploade beviset for dit suppleringsfag til din ansøgning inden ansøgningsfristen.

Sprogkrav - til dansksprogede uddannelser

Til vores dansksprogede uddannelser skal ansøgere uden en dansk adgangsgivende eksamen dokumentere dansk-kvalifikationer på det påkrævede niveau.

Se hvilke danskkrav, der er til den enkelte uddannelse (pdf)

For ansøgere med en norsk, svensk, islandsk, færøsk eller grønlandsk eksamen er der ikke krav om et dokumenteret danskniveau. Ansøgere fra Finland kan opfylde danskkravet, hvis de har svensk på tilsvarende niveau.

Sprogkrav - til engelsksprogede uddannelser

Hvis du har en dansk eller nordisk adgangsgivende eksamen, skal du til vores engelsksprogede uddannelser have bestået sprogkravet engelsk B med minimum 3,0. Hvis de specifikke adgangskrav (se mere under specifikke adgangskrav til den enkelte uddannelse) efterleves med den adgangsgivende eksamen, kan sprogkravet efterleves af en engelsktest.

Vi accepterer følgende engelsktests med nævnte minimum score:

  • IELTS: 6,5
  • TOEFL: 83
  • Cambridge C1 Advanced: 180 (tidligere kendt som Cambridge English Advanced: Grade A, B or C)
  • Cambridge C2 Proficiency: 200
  • Oxford Online Placement test: C1 (min. 85 i hver deltest). Vi accepterer kun denne test, hvis den er gennemført på Erhvervsakademi Aarhus. Tilmeld dig her

Bemærk at engelsktesten kun er gyldig i 2 år.

Vær opmærksom på at vi for non-EU-ansøgere kun accepterer IELTS eller TOEFL. Læs mere her

Hvis du har engelsk som modersmål, efterlever du sprogkravet. Vær opmærksom på, at du stadig skal efterleve alle uddannelsens specifikke adgangskrav med din adgangsgivende eksamen.

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du orientere dig om sprogkravene under "English requirements" her (på engelsk)

Krav til dokumentation

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning

Grænsekvotienter

En grænsekvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optag og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Se grænsekvotienter ved de seneste optag på vores uddannelser

Få fat i en studie- og karrierevejleder