Vejledning til, hvilke bilag du skal uploade sammen med din ansøgning

Erhvervsakademiuddannelser og 3½-årige professionsbacheloruddannelser

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Bilagene skal uploades sammen med din ansøgningen inden ansøgningsfristens udløb.

Det er dit ansvar at uploade alle relevante bilag.

Du skal vedlægge dit eksamensbevis

Eksamensbeviset fra din adgangsgivende uddannelse skal være uploadet senest ved ansøgningsfristens udløb.

  • Studiestart i august: Hvis du søger ind til studiestart i august via optagelse.dk, bliver dit eksamensbevis automatisk overført fra eksamensdatabasen. Vær opmærksom på at årets dimittender - efter deres dimission og inden 5. juli kl. 12.00 - skal logge ind på optagelse.dk og overføre beviset (ved at klikke på knappen: Tjek for nyt eksamensbevis). Vi godtager ikke manuelt uploadede eksamensbeviser fra ansøgere, hvis eksamensbevis findes i eksamensdatabasen.
  • Ledige pladser (ansøgningsfrist 10. august kl. 12.00) til studiestart i august: Hvis du søger en ledig studieplads til studiestart i august via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden, skal du selv uploade dit originale eksamensbevis sammen med din ansøgning. Vi godtager ikke en udskrift fra eksamensdatabasen. En karaktermeddelelse er heller ikke gyldig.
  • Studiestart i januar: Hvis du søger ind til studiestart i januar via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden, skal du selv uploade dit originale eksamensbevis sammen med din ansøgning. Vi godtager ikke en udskrift fra eksamensdatabasen. En karaktermeddelelse er heller ikke gyldig.

Hvis du ikke uploader beviset rettidigt, kan vi ikke vurdere din ansøgning.

Du skal dokumentere alt, du angiver i ansøgningen

Husk at uploade bilag med dokumentation for alt det, du angiver i ansøgningen fx supplering (med angivelse af navn, fag og slutdato), tilsagnsbrev, opholdstilladelse mv.

Husk at uploade særskilte beviser for fagniveauer, som ikke fremgår af dit eksamensbevis.

Hvis du vil vurderes i kvote 2, skal du uploade bilag med dokumentation for de ting, du vil vurderes på – ud over dit karaktergennemsnit. 

Særligt for studiestart i januar: Bemærk at der kun er én ansøgningsfrist, uanset om du vil vurderes udelukkende på dit gennemsnit (svarende til kvote 1), eller om du vil vurderes på andet (svarende til kvote 2). Hvis du vil vurderes på andet end dit gennemsnit, er det dit ansvar at uploade dokumentation for de aktiviteter, du vil vurderes på, sammen med din ansøgning inden ansøgningsfristen. Læs mere om kvote 1 og kvote 2 her

Hvis du søger optagelse med særlig tilladelse

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en anden uddannelsesbaggrund end den direkte adgangsgivende (optagelse med særlig tilladelse) skal du uploade følgende dokumentation:

  • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser, inkl. dokumentation
  • Dokumentation for andre relevante kompetencer
  • Evt. dispensationsansøgning

Upload bilag

Du uploader bilag sammen med din ansøgning.

Du kan uploade bilag til din ansøgning helt indtil ansøgningsfristen.  

Hvis du har søgt via optagelse.dk (sommeroptag), kan du logge ind med NemID og uploade yderligere bilag til din ansøgning.

Hvis du har søgt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden (vinteroptag), kan du gå ind via det link, du får tilsendt pr. mail som kvittering for din ansøgning, og uploade yderligere bilag. Få gensendt din kvitteringsmail via denne formular

Har du spørgsmål?

Vi kontakter dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

Hvis du har yderligere spørgsmål til din ansøgning, kan du kontakte os på mail optag@eaaa.dk eller telefon 7228 6130.