Vejledning til, hvilke bilag du skal uploade sammen med din ansøgning

1½-årig professionsbacheloruddannelser

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Bilagene skal uploades sammen med din ansøgning inden ansøgningsfristens udløb.

Det er dit ansvar at uploade alle relevante bilag.

Påkrævet dokumentation

Du skal uploade:

  • Eksamensbeviset fra din adgangsgivende videregående uddannelse
  • Bevis for, at du har engelsk B (gælder kun, hvis du søger ind på en international linje på baggrund af en dansk erhvervsakademiuddannelse). Vær opmærksom på, at det skal være dit originale eksamensbevis, du uploader. Vi godtager ikke udtræk fra eksamensdatabasen 

Hvis du søger om optagelse med studiestart til august og afslutter din adgangsgivende uddannelse i juni samme år, skal du uploade dit eksamensbevis så snart, du modtager det, og inden ansøgningsfristens udløb. Vær opmærksom på, at den adgangsgivende uddannelse, skal være afsluttet inden ansøgningsfristens udløb.

Hvis du søger om optagelse med studiestart til januar og du først afslutter din adgangsgivende uddannelse efter ansøgningsfristens udløb, skal du i stedet uploade en karaktermeddelelse indeholdende alle dine karakterer (undtaget karakteren for din afsluttende eksamen) samt tilhørende ECTS-point. 

Dokumentation ved optagelse med særlig tilladelse

Du skal vedhæfte yderligere dokumentation, hvis du søger om optagelse på baggrund af en anden uddannelsesbaggrund end den direkte adgangsgivende.

Du skal vedhæfte:

  • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser, inkl. dokumentation
  • Dokumentation for relevante kompetencer
  • Evt. dispensationsansøgning

Sådan uploader du dine bilag

Du uploader dine bilag sammen med din ansøgning.

Du kan til enhver tid gå ind via det link, du får tilsendt pr. mail som kvittering for din ansøgning, og uploade yderligere bilag.

Få gensendt din kvitteringsmail via denne formular

Har du spørgsmål?

Vi kontakter dig, hvis vi har behov for yderligere oplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, er du velkommen til at kontakte os på mail bachelor@eaaa.dk eller telefon 7228 6130.