Serviceøkonomer giver grønne løsningsforslag til verdens største sejlsportsevent

Hvordan kan man bruge mega-events til at formidle bæredygtighed? Det har studerende fra serviceøkonomuddannelsen lavet et bud på, inden Aarhus bliver værtsby for The Ocean Race i 2023.

Aarhus er for nyligt rangeret som verdens tredje mest bæredygtige turistdestination. Byens flotte placering på ’The Global Destination Sustainability Index’ er opnået inden for forskellige parametre inden for bæredygtighed med særligt fokus på events og konferencer.

Derfor er det oplagt at have fokus på bæredygtighed, hvis man arbejder professionelt med events og oplevelser. Det gælder også studerende.

Studerende fordyber sig i "The Power of Events"

Derfor har de studerende fra serviceøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus kunnet følge valgfaget ’Grøn Oplevelsesøkonomi: Den Værdibaserede Event’.

Faget er udviklet i samarbejde med Aarhus Events og bæredygtighedsbureauet Worldperfect i anledning af, at Aarhus i sommeren 2023 er værtsby for The Ocean Race – verdens største sejlsportsevent.

Valgfaget har et stort fokus på ’The Power of Events’ og på, hvordan man kan bruge events som en stærk formidlingsplatform af bæredygtighed.

Mega-event er løftestang for valgfag

Det er nyt, at en megaevent som The Ocean Race bliver brugt som en løftestang til at skabe et valgfag.

Som en del af undervisningsforløbet har der blandt andet været gæsteoplæg med Charlotte Kirk Elkjær, som er Stopover Director for The Ocean Race Aarhus 2023, og Meegan Jones, som siden 2017 har været Sustainability Programme Advisor for The Ocean Race og er en stor kapacitet på området. 

Meegan Jones er da også begejstret for det aarhusianske initiativ:

”Det er fantastisk, at Aarhus som Stopover City skaber et helt nyt fag, som er forankret i The Ocean Races grønne mantra om ’Racing with Purpose’. Og så giver det rigtig god mening at invitere de unge med og tænke deres kreative bidrag ind i udformningen af bæredygtige koncepter og eventdesign,” siger hun.

Fremtidens bæredygtige løsninger i 2023

Som afslutning på faget har de studerende løst en konkret opgave under overskriften ’Sustainability Island og den værdibaserede event’.

Sustainability Island er det område i Aarhus Havn, hvor de bæredygtige initiativer mødes under The Ocean Race Stopover Aarhus 2023. Her kan deltagere og gæster opleve bæredygtige løsninger, som er udstillet af fx entreprenører, studerende og erhvervsliv, der har bud på en mere bæredygtig verden.

De bæredygtige løsninger bliver vist på en måde, så de er forståelige for gæsterne. 

Studerende farver oplevelsesøkonomien grøn

De studerende på valgfaget skulle arbejde med, hvordan sådan et oplevelses-område skal se ud, hvordan man får folk derned, og hvordan man får unge til at deltage i det særlige Youth Summit, der bliver en del af eventet.

Palle Nørgaard, lektor på Erhvervsakademi Aarhus, uddyber:

”Det er enormt god læring for os, når eventen kommer helt ind i grundlaget af faget. Det tvinger de studerende til at møde The Ocean Race med deres faglighed, service- og oplevelsesøkonomien. Oplevelser og eventoplevelser har et transformerende potentiale. De kan, når de er bedst, ændre eventgæstens syn på verden og, med lidt held, måske også det aftryk, han eller hun sætter på den. Så valgfaget kan med opgaven om Sustainability Island være med til at farve oplevelsesøkonomien grøn.”

Kunstværker af plastaffald og bæredygtighedslabyrinter

Hele forløbet kulminerede i en pitch-session, hvor de studerende gav deres bud på løsningsforslag.

Pitch-sessionen bestod af korte præsentationer og dialog med et ekspertpanel fra Aarhus Events, Worldperfect og Erhvervsakademi Aarhus. 

Grupperne leverede en række innovative koncepter, som skulle inspirere gæsterne under eventen til grønne adfærdsændringer.

Nogle grupper inddrog kunsten som et redskab til at skabe opmærksomhed omkring problemet med plastik i havene – fx et koncept med arbejdstitlen ’Sculptures Made By The Sea’ hvor eventgæsterne kan gå en kunstrute med kunstværker skabt af plastaffald.

Andre grupper foreslog børneaktiviteter, blandt andet med romaskiner til at skabe opmærksomhed omkring den stigende vandstand eller en bæredygtighedslabyrint med læring om FN’s 17 Verdensmål.

Imponerende højt niveau

Tanken er, at adfærdsændringer begynder hos os selv, og det lokale engagement kan være med til at skabe en global forandring.

Der var bred enighed blandt panelmedlemmerne om, at niveauet af både koncepter og præsentationer var imponerende højt, og at flere af koncepterne ville kunne indgå i det endelige eventdesign af Sustainability Island, når det går løs i 2023.

Mere info

Se mere om den 2-årige uddannelse til serviceøkonom på Erhvervsakademi Aarhus
Se mere om The Ocean Race Aarhus i 2023

}