Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering med fokus på evaluering af de enkelte fag, undervisning og undervisere på alle uddannelser.

Dette er en del af kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af uddannelserne, og resultaterne bruges bl.a. til at undersøge, hvorvidt de studerende vurderer, at undervisningen er på rette niveau, og hvor der evt. er forbedringspotentiale i rammerne omkring undervisningen.

Se resultater fra underviserevaluering

Metode for evalueringen

Kvalitetsafdelingen identificerer i samarbejde med uddannelsescheferne, hvornår hvilke hold skal deltage i spørgeskemaundersøgelserne. Dataindsamlingen planlægges fleksibelt fra uddannelse til uddannelse, og den tilpasses dermed undervisningsrytmen på de respektive uddannelser.

Spørgeskemaet udarbejdes i kvalitetsafdelingen. De studerende skal besvare en række spørgsmål på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den laveste score, og 5 angiver den højeste score.