Studietilfredshed på vores diplomuddannelser

Resultatet af studietilfredsheden på diplomuddannelserne

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores diplomuddannelser på en række udvalgte indikatorer. 

Område 2016
svar fra 78%
2017
svar fra 61%
2018
svar fra 66%
Studieglæde
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
74 74 79
Udbytte
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
79 77 81
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
85 79 84

Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet

Område 2016
svar fra 78%
2017
svar fra 61%
2018
svar fra 66%
Organisering af faget 81 79 83
Administration 88 87 88
Undervisningen 82 82 84
Underviseren 87 87 88
Fysisk miljø og udstyr 88 86 88

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her