Studentertrivselsundersøgelse for deltidsuddannelserne

Hvert efterår gennemfører vi en evaluering, hvor de studerende på deltidsuddannelserne angiver deres tilfredshed med uddannelsen, faget, undervisningen og vores faciliteter.

Evalueringen gennemføres i samarbejde med analyse- og konsulentvirksomheden Ennova og er fælles for alle erhvervsakademier i Danmark.

Undersøgelsen giver et samlet billede af de studerendes tilfredshed, udbytte og loyalitet, og der er fokus på såvel faglige som sociale områder.

Se resultaterne for vores efteruddannelser og kurser

Metode for undersøgelsen

Det er analyse- og konsulentvirksomheden Ennova, der udfører undersøgelsen, og som sender link til spørgeskemaet per mail til den enkelte studerende. Det er således også Ennova, der både står som afsender af mailene, og som indsamler dataene, og som efterfølgende sender analyserapporterne til os.

Spørgeskemaet er på de fleste områder ens på tværs af erhvervsakademier og professionshøjskoler i Danmark, men den enkelte uddannelsesinstitution har mulighed for at tilføje spørgsmål, de vurderer som særligt interessante. Den faste kerne af spørgsmål i spørgeskemaet, indeholder spørgsmål omkring studieglæde, udbytte og loyalitet.

Studieglæde, udbytte og loyalitet dækker over en række spørgsmål i hver kategori, der samlet viser et billede af det pågældende område.

‘Studieglæde’ indeholder dermed spørgsmål omkring den enkelte studerendes tilfredshed og motivation ift. sin uddannelse, mens ‘Udbytte’ indeholder spørgsmål omkring tilfredshed med det faglige niveau og undervisningsformer, og endelig udgør ‘Loyalitet’ spørgsmål omkring uddannelsen som helhed, og om den studerende føler, at uddannelsen er det rette valg og forventer at fuldføre sin uddannelse.

Beregning af indekstal

I spørgeskemaet bedes de studerende besvare en række spørgsmål på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste score, og 10 er den højeste score.

Bagefter er svarene blevet omregnet til indekstal, der overfører tallene til en skala fra 0 til 100. For at omregne skalaen til indeks anvendes beregningen: (Skalapunkt – 1) x (100/(skalamax – 1)).

Dvs. ved brug af 10-trinsskalaen bliver formlen: (skalapunkt – 1) x 11,1.

Fx:

Svaret 1 giver scoren 0 i indekstal

Svaret 5 giver scoren 44,4 i indekstal

Svaret 10 giver scoren 100 i indekstal

Osv.

 

}