Vi uddanner til job

Beskæftigelse og bruttoledighed på vores videregående uddannelser

Vi ønsker at uddanne dimittender til at få job eller tage yderligere uddannelse efterfølgende. Vi følger løbende vores dimittender efter dimission så vi kan undersøge beskæftigelsesstatus for dimittenderne fra fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores dimittenders beskæftigelsessituation bliver belyst gennem Uddannelses- og Forskningsministeriets dimittendundersøgelse Uddannelseszoom samt af statistik fra Danmarks Statistik.

Du har også mulighed for selv at sammenligne ledighed på tværs af uddannelsesinstitutioner og uddannelser på ministeriets hjemmeside ufm.dk og på Uddannelseszoom

Se resultaterne af dimittendundersøgelsen Uddannelseszoom og beskæftigelsesstatistik

Dimittendundersøgelsen Uddannelseszoom

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører dimittendundersøgelsen Uddannelseszoom hvert andet år – i lige år. Ministeriet sender et spørgeskema til alle fuldtidsstuderende, der er dimitteret fra Erhvervsakademi Aarhus de seneste 1-3 år.

Spørgeskemaet belyser hvordan dimittenderne vurderer, at deres uddannelse har rustet dem til job, og om de oplever en overensstemmelse mellem de efterspurgte kompetencer, til de kompetencer de anvender i deres nuværende job. Derudover spørges de studerende til deres gennemsnitlige arbejdstimer og arbejdsform i jobbet. I undersøgelsen er der endvidere fokus på, hvordan dimittenderne fik deres første job efter uddannelsen, og hvilke aktiviteter, de vurderer, har været de vigtigste for, at de er kommet i arbejde.

Beskæftigelsesundersøgelserne er dermed et vigtigt led i vores kvalitetssikring af uddannelserne.