Studieupdate

Intranet for studerende

Vælg den rigtige adgang til Studieupdate

Studieupdate - adgang for fuldtidsstuderende
(alle på professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, bortset fra teknologuddannelserne på Maskinmesterskolen)

Studieupdate - adgang for deltidsstuderende
(alle på kurser, virksomhedsforløb, diplomuddannelser eller akademiuddannelser).

Study Update
(for full time programmes in English)

Har du ikke adgang, så skriv til servicedesk@eaaa.dk (helst fra din skolemail), præcis hvilken uddannelse du går på, og hvad du ikke har adgang til.

Hvad er Studieupdate?

Studieupdate er navnet på intranettet for studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Som navnet fortæller, bliver du her opdateret om studiet med fx info om eksamen, bibliotek, gratis foredrag, parkering, kantine, it-support - og løbende nyheder og praktisk info fra administrationen.

Fra studieupdate er der også adgang til undervisningsplatformen Canvas.