Uddannelsesudvalget for miljøteknologi

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer Udpegende organisation
Birgitte Kock, Arla Foods Dansk Industri
Morten H. Jespersen, Afdelingsleder Kommunernes Landsforening
Vakant DANVA
Sune Dowler Nygaard, Teknologisk Institut Dansk Miljøteknologi
Henri Bøje Amissah Teknisk Landsforbund
Niels Damgaard, NIRAS Rådgivningsvirksomhed (energi og varme)
Lars Schrøder, Aarhus Vand

Vakant
Forsyningsvirksomhed (vand og affald)
Erik Lomstein

Niels Sejr Schriver
Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant
Kim Roelsgaard Nielsen, Miljøteknolog

Pia Dahl Andersen,
Miljøteknolog

Josephine Alberte Fangel
(suppleant uden stemmeret)
Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant
Dorte Ydemann Pedersen

Lone Liboriussen


Erik Lomstein


Flemming Søndergaard Davidsen
Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet