Uddannelsesudvalget for ledelse og HR

Uddannelsesudvalget består af:

MedlemmerUdpegende organisation
Jesper Kallesø,
Frode Laursen A/S
Danske Erhverv
Søren K. Nielsen,
KK Wind Solutions
Dansk Industri
Thomas Christensen Lederne
Annette Tolsgaard Region Midt
Vibeke Sjøgren Aarhus Kommune
Kim Staack Nielsen Dansk HR
Kristian Sørensen HK
Hanne Obling,
YouSee
Britta Lemming,
Kamstrup
Tilforordnet
Susanne Muusmann Lassen
Inger Dooleveerdt
Erhvervsakademi Aarhus, medarbejderrepræsentant
My Daa
Keld Bech Møller
Erhvervsakademi Aarhus, studenterrepræsentant
Jørgen Beck Erhvervsakademi Aarhus, tilforordnet