Uddannelsesudvalget for laboratorie- og fødevareteknologi

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer Udpegende organisation
Torkil Fischer Jensen, Dupont

Tina Fomsgaard Kristensen, Eurofins
Dansk Industri
Erik Dahm, Fødevareregion Nord Region Midt (Fødevare)
Karin Toft Ejbye, Aarhus Teknologiparken Teknologisk Institut
Tom Vindbæk Madsen, Aarhus Universitet Aarhus Universitet
Lone Ryg Olsen Danish Food Cluster
Tenna Skinnerup, HK/Dansk Laborantforening HK/Dansk Laborantforening
Vakant IDA
Karen Margrethe Nielsen

Susanne Bækgaard
Erhvervsakademi Aarhus, 
Medarbejderrepræsentant
Lasse Lykke Pedersen, Laborant

Mette Hornsberg Thygesen,
Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi
Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant
Dorte Ydemann Pedersen

Ulla Andrup Jensen


Henrik Johansen


Mads Sarauw Lindegaard


Anders Kjeldbjerg
Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet