Uddannelsesudvalget for jordbrug

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer Udpegende organisation
Karen Tegllund, Dansk Landbrugsrådgivning

Vakant
Landbrug og Fødevarer
Peter Bromark

Vakant
Jordbrugsteknologer i Danmark (JID)
Rikke Warberg Becker, Aarhus Kommune Kommunernes Landsforening
Mads Sejersen Vinther Landbrugsstyrelsen
Holger Hansen, OK Nygaard Danske Anlægsgartnere (DAG)
Stine Hjarnø Jørgensen, Nordea

Jacob Rasmussen,
Danish Crown

Mads Ebdrup Mortensen,
SAGRO

Simon Munk,
Rebil Kommune, Center for Natur og Miljø
Tilforordnet
Jakob Sehested, Institut for husdyrvidenskab Aarhus Universitet
Charlotte Drachmann Jørgensen Landbrug og Fødevarer
Henrik Vest Sørensen Orbicon
Jens Munk Kruse, Dalum Landbrugsskole Danske Landbrugsskoler
Lars Nielsen

Kirsten Steen
Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant
Dennis Riisbjerg

Marc Reseke
Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant
Lars Villemoes Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet