Uddannelsesudvalget for jordbrug

Uddannelsesudvalget består af:

MedlemmerUdpegende organisation

Karen Tegllund,

Dansk Landbrugsrådgivning

Vakant

Landbrug og Fødevarer

Peter Bromark

Vakant

Jordbrugsteknologer i Danmark, (JID)

Rikke Warberg Becker,

Aarhus Kommune

Kommunernes Landsforerning
Mads Sejersen Vinther Landbrugsstyrelsen

Holger Hansen,

OK Nygaard

Danske Anlægsgartnere (DAG)

Stine Hjarnø Jørgensen,

Nordea

Jacob Rasmussen,

Danish Crown

Mads Ebdrup Mortensen,

SAGRO

Simon Munk,

Rebil Kommune, Center for Natur og Miljø

Tilforordnet
Jakob Sehested, Institut for husdyrvidenskab Aarhus Universitet
Charlotte Drachmann Jørgensen Landbrug og Fødevarer
Henrik Vest Sørensen Orbicon
Jens Munk Kruse, Dalum Landbrugsskole Danske Landbrugsskoler
Lars Nielsen
Kirsten Steen
Erhvervsakademi Aarhus, medarbejderrepræsentant

Dennis Riisbjerg

Marc Reseke

Erhvervsakademi Aarhus, studenterrepræsentant
Lars Villemoes Erhvervsakademi Aarhus, tilforordnet