Uddannelsesudvalget for jordbrug

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer

Udpegende organisation

Karen Tegllund, Dansk Landbrugsrådgivning

Vakant

Landbrug og Fødevarer

Peter Bromark

Vakant

Jordbrugsteknologer i Danmark (JID)

Rikke Warberg Becker, Aarhus Kommune

Kommunernes Landsforening

Mads Sejersen Vinther

Landbrugsstyrelsen

Holger Hansen, OK Nygaard

Danske Anlægsgartnere (DAG)

Stine Hjarnø Jørgensen, Nordea

Jacob Rasmussen, Danish Crown

Mads Ebdrup Mortensen, SAGRO

Simon Munk, Rebil Kommune, Center for Natur og Miljø

Tilforordnet

Jakob Sehested, Institut for husdyrvidenskab

Aarhus Universitet

Charlotte Drachmann Jørgensen

Landbrug og Fødevarer

Henrik Vest Sørensen

Orbicon

Jens Munk Kruse, Dalum Landbrugsskole

Danske Landbrugsskoler

Lars Nielsen

Kirsten Steen

Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant

Dennis Riisbjerg

Marc Reseke

Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant

Lars Villemoes

Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet