Uddannelsesudvalget for jordbrug

Uddannelsesudvalget består af:

MedlemmerUdpegende organisation
Jakob Lave
Dansk Landbrug
Peter Bromark Jordbrugsteknologer i Danmark
Holger Hansen OK Nygaard
Jakob Sehested Aarhus Universitet, Institut for husdyrviden
Charlotte Drachmann Jørgensen Landbrug og Fødevarer
Henrik Vest Sørensen Orbicon
Marianne Oksbjerre Danske Landbrugsskoler
Lars Nielsen
Annelise Brunse Rasmussen
Erhvervsakademi Aarhus, medarbejderrepræsentant
Anders Rasmussen
Nicolai Roed
 Erhvervsakademi Aarhus, studenterrepræsentant
Lars Villemoes Erhvervsakademi Aarhus, tilforordnet