Uddannelsesudvalget for it og softwareudvikling

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer Udpegende organisation
Bo Sejer-Frandsen, Direktør IT-Forum

Toke Dam,
Ditmer A/S
IT-Forum
Michael Tøtrup Prosa
Flemming Uldall SAMDATA/HK
Claus Bakmann Teknisk Landsforbund
Steen Allan Nielsen Dansk Metal
Mette Hoeck Klausen, JN Data A/S Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)
Henrik Lykke Nielsen, Captator Dansk IT
Søren Madsen

Casper Facius
Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant
Christian Emil Mølgadgaard Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant
Gert Simonsen

Anne Dorthe Lønborg Sørensen
Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet