Uddannelsesudvalget for it og softwareudvikling

Uddannelsesudvalget består af:

MedlemmerUdpegende organisation
Bo Sejer Frandsen
Direktør IT-Forum
Annette L. Smith

Bankdata A/S
Toke Dam
Ditmer A/S
IT-Forum
Michael Tøtrup  Prosa
Flemming Uldall  Samdata/HK 
Claus Bakmann
ETK EMS Skanderborg
Teknisk Landsforbund
Steen Allan Nielsen Dansk Metal
Mette Hoeck Klausen
JN Data A/S
Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)
Henrik Lykke Nielsen
Captator
Dansk IT
Søren Madsen
Kaj Norman Nielsen
Erhvervsakademi Aarhus, medarbejderrepræsentant
Christian Emil Mølgadgaard
 Erhvervsakademi Aarhus, studenterrepræsentant

Gert Simonsen
Anne Kirketerp

Erhvervsakademi Aarhus, tilforordnet