Uddannelsesudvalget for it og softwareudvikling

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer Udpegende organisation
Bo Sejer-Frandsen, Direktør IT-Forum

Annette L. Smith,
BankdataA/S

Toke Dam,
Ditmer A/S
IT-Forum
Michael Tøtrup Prosa
Flemming Uldall Stamdata/HK
Claus Bakmann, ETK EMS Skanderborg Teknisk Landsforbund
Steen Allan Nielsen Dansk Metal
Mette Hoeck Klausen, JN Data A/S Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)
Henrik Lykke Nielsen, Captator Dansk IT
Søren Madsen

Kaj Norman Nielsen
Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant
Christian Emil Mølgadgaard Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant
Gert Simonsen

Anne Kirketerp
Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet