Uddannelsesudvalget for innovation og entrepreneurship

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer Udpegende organisation
Louise Elle, M2 Film A/S Dansk Erhverv
Vakant Dansk Industri
Vakant Dana
Kasper Hasfeldt HK
Pernille Berg Fonden for Entreprenørskab
Arne Vesterdal Incuba Science Park
Torben Gadegaard Dansk Metal
Gyda Bay Agro Business Park, 
Tilforordnet
Jesper Nørskov

Peter Drejer
Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant
Dani Feller, Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Andreas Dalbøge, Markedsføringsøkonom, speciale i iværksætteri
Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant
Diana Dreier Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet