Uddannelsesudvalget for digital kommunikation og multimedie

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer Udpegende organisation
Vakant Dansk Industri
Marianne Kalb, Kalb ApS

Anders Tranæs,
Envision A/S
Dansk Erhverv
Ole Middelhede, Assessit

Vakant
IT-branchen
Pernille Rohde Teknisk Landsforbund
Vakant HK-stamdata
Martin Frederiksen, martinmichael.io Netværket It-forum
Steen Nielsen Dansk Metal
Rasmus Bach Christensen, True North Digital

Martin Haun,
Beneath

Jesper Olesen,
Grundfos

Christian Schwarz Laustsen, Seismonaut

Brian Ahle,
Searchmind

Klaus Thomsen, Thomsen & Co

Rikke Andersen,
S360

Kristina Kobbelgaard,
Dentsu Aegis
Tilforordnet
Line Skjødt

Lars Bøge Eskildsen
Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant
2 vakante Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant
Jørgen Beck Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet