Uddannelsesudvalget for byggeri

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer Udpegende organisation
Thomas Lund, Lyngby Enterprise A/S

Søren Andersen,
NCC Construction
Dansk Byggeri
Morten Rask Sørensen Teknisk Landsforbund
Hans Chr. Lund Dansk Metal
Vakant El-Forbundet
Mads Klinkvort Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant
Jesper Zakis Svoldgaard

Frederik Skov Kjeldsen


Christian Welle Jensen
(suppleant uden stemmeret)
Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant
Lars Villemoes Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet