Uddannelsesudvalget for byggeri

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer Udpegende organisation
Thomas Lund,Lyngby Enterprise A/S

Søren Andersen,
NCC Construction
Dansk Byggeri
Peter Benjaminsen Teknisk Landsforbund
Hans Chr. Lund Dansk Metal
Peter Andersen, Dansk El-forbund El-Forbundet
Mads Klinkvort Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant
Jonathan Brandt 

Alex Sivebæk Jeppesen
Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant
Lars Villemoes Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet