Uddannelsesudvalget for autoteknologi

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer Udpegende organisation
Hanne Baunkjær Dansk Industri


Jesper Brahm

Tobias Lambertsen

Jan Færch
Aftagervirksomheder:

Ejner Hessel A/S

Tesla

Dahl Pedersen A/S
Claus Bakmann Teknisk Landsforbund
Jørgen Nielsen Dansk Metal
Casper Raahede

Niels Bruun
Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant 
Gabriel Varjão de Lima

Jonas Gottenborg Simonsen

Mads Commerou
Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant
Benny Dalgaard

Anne Kirketerp
Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet