Uddannelsesudvalget for autoteknologi

Uddannelsesudvalget består af:

MedlemmerUdpegende organisation
Hanne Baunkjær
Vakant
Dansk Industri
Dorthe Hindborg Teknisk Landsforbund
Jørgen Nielsen Dansk Metal 
Tobias Lambertsen Tesla, tilforordnet
Casper Raahede
Henrik Jacobsen 
Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant
Peter Thane Mikkelsen
Mark Ravn 
Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant 
Benny Dalgaard
Anne Kirketerp
Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet