Uddannelsesudvalget for autoteknologi

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer Udpegende organisation
Hanne Baunkjær

Vakant
Dansk Industri
Dorthe Hindborg Teknisk Landsforbund
Jørgen Nielsen Dansk Metal
Casper Raahede

Niels Bruun
Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant 
Peter Thrane Mikkelsen

Mark Ravn
Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant
Benny Dalgaard

Anne Kirketerp
Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet