Uddannelsesudvalget for automationsteknologi

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer

Udpegende organisation

Maria-Christina Sørensen, Arla Foods

Anders Boeriis, Kamstrup

Asger van der Wehl, BEUMER Group

Dansk Industri

Jørgen Prosper Sørensen

TEKNIQ arbejdsgiverne

Erling Jensen

Dansk Metal

Jesper Emanuel Jensen

Dansk El-forbund

Erik Werner Jensen, Bosch Rexroth

Brancheforeningen for tekniske underleverandører

Mette Frølund Riis

Jesper Meinche Hansen

Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant

Kent Bohn Pedersen

Søren Herlev Schytt

Peter Lund Nielsen

Charles Sonny Garvang

Victor Alexander Garvang

Troels Skovgaard Pedersen

Søren Kenneth Højgaard Sørensen

Emil Hededal Jensen

Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant

Benny Dalgaard

Aarhus Maskinmesterskole,
Ledelse

Anne Kirketerp

Erhvervsakademi Aarhus,
Ledelse