Uddannelsesudvalget for automationsteknologi

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer Udpegende organisation
Maria-Christina Sørensen, Arla Foods

Vakant
Dansk Industri
Erling Jensen

Torben Gadegaard
Dansk Metal
Peter Andersen Dansk El-forbund
Erik Werner Jensen, Bosch Rexroth

Vakant
Brancheforeningen for tekniske underleverandører
Vakant Teqnik
Anton Lejsgaard

Jesper Meinche Hansen
Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant
Mads Kærskov Jakobsen

Bjarne Ravnborg
Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant
Benny Dalgaard Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet