Jeg har fået et godt og grundigt indtryk af stedet

Marikka Weimar, 18 år, HHX-studerende på IBC, International Business College i Fredericia. I praktik som markedsføringsøkonomstuderende.

Hvorfor valgte du at tage i studiepraktik på Erhvervsakademi Aarhus?

Fordi jeg gerne vil flytte til Aarhus. Jeg har også overvejet København, men min far bor i Aarhus, så her vil jeg helst bo. Jeg vil gerne noget med markedsføring, så derfor valgte jeg at tage i praktik her på akademiet.

Hvad fik du ud af det?

Jeg har fået et godt og grundigt indtryk af stedet og er blevet bekræftet i, at jeg vil læse til markedsføringsøkonom. Det har været rart at få sat på plads, hvad jeg vil i fremtiden. Jeg har talt med mange – både studerende og undervisere, og er blevet overbevist om, at denne uddannelse er det rette for mig. Især kan jeg godt lide, at vi kommer ud i praktik, laver projekter om virkelige problemstillinger i samarbejde med virksomheder. Jeg er ikke så meget til forelæsninger og arbejder bedst i mindre grupper og med noget praktisk. Derfor tror jeg, at erhvervsakademiets studieform passer bedre til mig end fx universitetets.

Da jeg var lille ville jeg være politibetjent, men nu er jeg helt hooked på, at jeg vil uddanne mig til et arbejde inden for reklamebranchen. Jeg har også overvejet en HA-uddannelse, men det overvejer jeg ikke længere. På markedsføringsøkonom er der en global-linje, hvor jeg kan komme til udlandet via mit studie, og det er den linje, jeg vil søge ind på. Først skal jeg dog lige have et sabbatår.