Female entrepreneurship

I projektet undersøges det, hvordan Erhvervsakademi Aarhus kan arbejde aktivt med at skabe en anden tilgang til og et andet narrativ om det at være iværksætter.

Andelen af kvindelige stiftere af nye iværksættervirksomheder har de seneste mange år ligget omkring 25-28%. Der er ligeledes stor forskel mellem brancherne på, hvor stor en andel af iværksætterne der er kvinder. Læs mere om undersøgelsen iværksætterbarometer 2019 (pdf).

Vi ser nogenlunde den samme skæve fordeling blandt de studerende på Erhvervsakademi Aarhus' uddannelser, hvorfor der er behov for en særskilt indsats målrettet de kvindelige studerende.

Projektets formål og baggrund

Erhvervsakademi Aarhus har tidligere haft succes med at fokusere på kvinder og iværksætteri gennem eventet, ”The Future is female” i november 2018, som påviste og underbyggede et behov for at målrette en indsats på dette område mod kvindelige studerende. Desuden har Erhvervsakademi Aarhus overordnet haft et stort fokus på entrepreneurship gennem 4 års deltagelse i det regionale projekt ”Entrepreneurship i Uddannelserne”.

Projektet har været en succes og udbredt entrepreneurship på alle akademiets uddannelser, men det har også vist, at det kræver en sej og at der med fordel kan fokuseres på, at entrepreneurship handler om mindset, handlekraft og kompetencer, der efterspørges generelt i mange typer af jobs samt hos virksomhederne. Især de kvindelige studerende motiveres ikke i så høj grad af den ”sædvanlige historie” om de typiske iværksættere, og motiveres i det hele taget ikke nødvendigvis af tanken om at blive iværksætter. De motiveres af at tilegne sig kompetencer, som f.eks. øget handlekraft, som styrker deres CV og fremtidige karriere- og jobmuligheder. Dette har givet anledning til at præsentere og arbejde med det at være iværksætter eller selvstændig projektleder, freelancer etc. kan være en mulig karrierevej, hvor vi har taget udgangspunkt i de styrker, som den enkelte kvindelige studerende kan rumme.

Målet har derfor været at udvikle og afprøve et forløb, der aktivt fremmer et bredere engagement af kvindelige iværksættere ved en indsats på to fronter:

  1. Fokus på de kvindelige studerendes egne karakteregenskaber og styrker og træning af robusthed
  2. Inspiration og motivation fra kvindelige iværksætter rollemodeller.

Fremfor at fokusere på fejl, mangler og svagheder hos kvinderne i forhold til iværksætteri, for eksempel, at de er for forsigtige og mangler ambitioner, vovemod og handlekraft, skulle de kvindelige studerende forstå egne styrker, og hvordan de kan sættes i spil som iværksætter. De har udviklet både ambitioner og mental robusthed gennem konkrete øvelser, træningsopgaver og feedback. Det handler også om at motivere og engagere de kvindelige studerende til at blive handlekraftige iværksættere, der sætter selvstændige mål for deres arbejdsliv igennem inspiration fra de kvindelige iværksætterrollemodeller. Iværksætterkarrieren er igennem projektet italesat anderledes end narrativer om den mandlige iværksætter, der arbejder 80 timer om ugen i årevis og derefter sælger sin virksomhed for et millionbeløb.

Resultater

Resultatet af projektet er, at de kvindelige studerende gennem forløbet har fået indsigt i og viden om egne styrker, og hvordan de kan matche og fremme en interessant og ambitiøs tilværelse som iværksætter samt konkrete kompetencer som handlekraft, mental robusthed, nysgerrighed og mod til at skabe og udleve nye fortællinger om iværksættere.
Et konkret resultat af projektet er to workshops for de kvindelige studerende, hvor øvelser, oplæg og netværk har dannet grundlag for gode diskussioner og refleksioner blandt kvinderne.

Læs ligeledes om resultaterne af ”Entrepreneurship i Uddannelserne”

Midtjysk entreprenørskabsprojekt til 40 millioner

Læs om resultaterne på LinkedIn

Samarbejde

Der eksisterer ligeledes et netværkssamarbejde med fire videregående uddannelsesinstitutioner:

  • Copenhagen Business School (CBS)
  • University College of Northern Denmark (UCN)
  • VIA University College (VIA)
  • Københavns Professionshøjskole (KP)

Projektgruppen på Erhvervsakademi Aarhus består af Maria Lemonakis (underviser på professionsbachelor i innovation og entrepreneurship), Ulla Haahr (Forskning & Innovation), Anna Skouboe Roesen (Forskning & Innovation), Susanne Østergaard Olsen (Forskning & Innovation) samt 2 studerende fra Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship, Pernille Lindberg Juel og Nadia Støy Laursen.

Alle kvindelige studerende på Erhvervsakademi Aarhus var inviteret til forløbet, og der deltog ca. 35, kvindelige studerende. Kvindelige iværksætterrollemodeller fra Erhvervsakademi Aarhus’ eget alumne - og øvrige netværk blev inddraget i form af oplæg og sparring.

Projektet har fået bevilling af Fonden for Entreprenørskab.

Vidensprodukter

  • Workshops med oplæg og materiale
  • Netværksgruppe for de kvindelige studerende

Projektperiode og kontaktperson

Projektperiode: oktober 2020 - december 2021

Projektleder: Susanne Østergaard Olsen

Susanne Østergaard Olsen

Kontakt

Susanne Østergaard Olsen

projektleder og lektor

Mail: suol@eaaa.dk

Telefon: 7228 6231