Digitale arbejdsformer på VVEU

Projektet undersøger, hvordan vi kan bygge digitale arbejdsformer fra de relevante erhverv ind i efter- og videreuddannelse. Målet er at give de studerende digitale kompetencer, der matcher deres erhverv.

Digital opkvalificering af medarbejdere har vist sig at være lidt af en jungle: Hvad er det helt præcist, den enkelte har brug for at lære? Og hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne bedst med digitalisering af deres efter- og videreuddannelser?

'Digitale arbejdsformer på VVEU' retter blikket mod arbejdsformerne i undervisningen som en mulighed for at give de studerende erfaringsbaserede digitale kompetencer. 

VVEU står for videregående voksen-, efter- og videreuddannelse.

I projektet besøger undervisere digitalt modne virksomheder for at blive klogere på, hvordan de arbejder digitalt understøttet med deres daglige opgaver, processer og kommunikation. Disse indsigter bygger underviserne herefter ind som digitale arbejdsformer i deres fag og undervisning.

Eksempler på digitale arbejdsformer kan være videndeling, kommunikation og koordinering via online platforme, virtuelle møder og løsning af tidligere analoge opgaver med digitale værktøjer som f.eks. apps.

Formålet med projektet

  • Projektet sigter mod at skabe en synergi, der kommer mange parter til gode:
  • Efter- og videreuddannelserne udvikler videngrundlaget med den aktuelle digitale udvikling inden for deres erhverv – samt får overblik over, hvilke digitale kompetencebehov, der går på tværs af brancher og fag.
  • Underviserne kvalificeres til at inddrage digitale arbejdsformer og værktøjer i undervisningen.
  • De studerende tilegner sig relevante digitale kompetencer som en naturlig del af deres efter- og videreuddannelse.
  • Når de studerende vender tilbage til arbejdspladsen med erfaring i at arbejde digitalt understøttet, får også arbejdspladsen en indgang til at digitalisere sine arbejdsprocesser.

Samarbejdspartnere

Følgende institutioner og uddannelser er involveret i projektet:

  • Aarhus Maskinmesterskole - med akademiuddannelsen i automation og drift
  • Erhvervsakademi Aarhus - med akademiuddannelserne i hhv. byggekoordination, samt kommunikation og formidling, og diplomuddannelsen i salg og markedsføring

Projektets styregruppe har medlemmer fra Teknisk Landsforbund, VUC Erhverv, Aarhus Maskinmesterskole og Erhvervsakademi Aarhus. Projektet er finansieret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

For mere information

Følg projektet undervejs på LinkedIn 

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: januar 2020 - december 2021
  • Projektleder: Christina Søgaard Jensen
Christina Søgaard Jensen

Kontakt Christina Søgaard Jensen

Christina Søgaard Jensen

lektor

Mail: chsj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6347