Heartcore Business

Hvordan skaber du værdi i din virksomhed gennem kommunikation af CSR, purpose og ansvarlighed?

Projektet afdækker den nyeste opfattelse af CSR og CSR-kommunikation blandt internationale teoretikere og eksperter. Formålet er at udpege de vigtigste tilgange inden for området, for at guide virksomheder i at udvælge og kommunikere deres ansvarlighed til omverdenen.

Virksomhedernes samfundsansvar, også kaldet CSR, fylder stadigt mere, ikke bare hos virksomhederne selv, men også hos deres stakeholdere.

FNs verdensmål, klimakrise og globale bevægelser øger fokus på virksomhedernes rolle i at flytte verdenssamfundet i en mere ansvarlig og bæredygtig retning – ikke bare ved ikke at gøre nogen skade, men også ved at gøre godt.

Projektets formål og baggrund

Projektet afdækker den nyeste opfattelse af CSR og CSR-kommunikation blandt internationale teoretikere og eksperter. Flere virksomheder tager ansvarlighedsopgaven på sig i disse år, mens andre tøver.

Men især når det kommer til at kommunikere deres ansvarlighed, står mange virksomheder overfor en udfordring, som de endnu ikke løser.

For hvilke tiltag reagerer kunderne positivt på? Hvor, til hvem og hvordan skal man fortælle om dem? Kan det overhovedet betale sig med alt det samfundsansvar – og kan det måske ligefrem give bagslag at fortælle om virksomhedens CSR?

Disse spørgsmål bliver besvaret gennem et litteraturstudie. Formålet er:

  • for det første at give undervisere og studerende på Erhvervsakademi Aarhus et opdateret overblik over feltet
  • for det andet at udpege handlingsvejledninger (værktøjer) og metoder samt kvalificere det strategiske arbejde med CSR for virksomheder, der gerne vil styrke deres CSR-indsats og særligt kommunikationen om den.

Samarbejde

  • DMJX, lektor Line Schmeltz, Center for Kommunikation og Ledelse

Vidensprodukter

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: Januar 2020 - 31. december 2021
  • Projektleder: Anna Karina Kjeldsen
Anna Karina Kjeldsen

Kontakt

Anna Karina Kjeldsen

lektor

Mail: akkj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6146