Experts in Teams

Eksperter i teams er innovation i samspil mellem studerende, virksomheder og undervisere. De studerende får unikke kompetencer, som er i høj kurs hos kommende arbejdsgivere.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører årligt det ekstra-curriculære innovationsforløb ’Eksperter i teams’. Forløbet giver de studerende kompetencer til at arbejde med idégenerering og innovationsprocesser i tværfaglige teams – en nøglekompetence, som er efterspurgt af en lang række af Erhvervsakademi Aarhus’ aftager- og samarbejdsvirksomheder.

Innovative kompetencer

De studerende gennemgår en innovationsproces, som udspringer af en real-life virksomhedsudfordring. I løbet af innovationsprocessen bliver de studerende faciliteret af en eller flere undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus. Underviseren sørger for, at teamets arbejdsproces er konstruktiv ved løbende at stille åbne spørgsmål til teamet af studerende.

Fremtidens kompetence

Erhvervsakademi Aarhus har valgt at satse på Eksperter i teams, fordi forløbet er med til at sikre, at studerende får nye tværfaglige kompetencer, som ikke kan opbygges internt på uddannelserne.

Metoden træner de studerende i at arbejde i tværfaglige teams med studerende fra andre uddannelser end deres egen. De studerende lærer at sætte deres egen faglighed i spil i teamet, og de bliver en slags eksperter i teamwork og gruppeprocesser.

Temaer har fx været Det grønne samfund, Rethink Your Business og Servitization & Experience

Tværfaglige kompetencer er i høj kurs

I uddannelsesverdenen er det stadig forholdsvist unikt, at studerende samarbejder på tværs af områder og uddannelser. Erfaringer fra NTNU viser, at de studerende opnår en bedre selvforståelse og en større evne til at arbejde sammen med personer, der ikke har samme uddannelsesmæssige baggrund, som de selv har.

The value of putting together a diverse team – and then using this diversity – is insanely important.

Flemming Horn Nielsen, Director, Dong Energy

Innovationsforløb

Efter projektet er der blevet udviklet et ”Erhvervsakademi Aarhus faciliteringskoncept”, som kan bruges af undervisere i mange forskellige sammenhænge. Facilitering er et kerneområde, når studerende arbejder i mono- eller tværfaglige teams.

Founding father

Metoden ’Eksperter i teams’ er udviklet og afprøvet af Erhvervsakademi Aarhus’ samarbejdspartner Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) gennem mange år. Erhvervsakademi Aarhus har smeltet metoden sammen med innovationsprocesser for at sikre samspillet mellem studerende og virksomheder samt for at sikre en realistisk, virkelighedsnær ramme.

Nordisk netværk skal fremme anvendelsen af metoden

Erhvervsakademi Aarhus har været med til at etablere et nordisk netværk, som skal fremme anvendelsen af metoden bag ’Eksperter i teams’ til virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner.

Medlemmer af netværket er:

Erfaringer fra 2013-2016

Erhvervsakademi Aarhus har gennemført flere innovationsforløb, hvor Eksperter i teams-metoden har dannet en del af rammen for forløbet. I 2017 er der udviklet et længerevarende, valgfagslignende forløb, som skal styrke samspil og udbytte for virksomheder og studerende.

Bøger

Udvalgt presseomtale

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2017
  • Projektleder: Ulla Haahr

I am impressed by how you managed to include the whole school in the process and that it was so well organised. For us the competency of teamwork is the main learning objective for EiT. For you innovation is in the forefront and is the most important learning outcome. We are very preoccupied with the process and make sure that the teams reflect a lot along the way.

Bjørn Sortland, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim
Ulla Haahr

Kontakt

Ulla Haahr

projektchef

Mail: ulha@eaaa.dk

Telefon: 4188 6004

Interred

Projektet er finansieret af Interreg

Region Midt

Projektet er finansieret af Region Midtjylland