Videnskabsteori og etisk analyse

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation

Med kurset 'videnskabsteori og etisk analyse' lærer du om de videnskabsteoretiske og etiske grundholdninger, der præger forskning og arbejdslivet i professionen.

Forskningsetik og analyse af etiske dilemmaer i relation til professionen indgår også som en del af kurset.

Derudover lærer du om videnskabelig metode, erkendelse og logik samt eksempler på god, dårlig og uredelig videnskab.

Om undervisningen

Undervisningen er en blanding af fremmøde-lektioner samt selvstudium, forberedelse, opgaver og oplæg.

Du følger undervisningen sammen med studerende på dagholdene på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation på Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med i alt 32 fremmøde-lektioner fordelt over 7-8 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Kurset begynder typisk mandag i den første uge og slutter fredag i den sidste uge i den angivne periode.

Tag et kursus inden for fødevareteknologi og applikation

'Videnskabsteori og etisk analyse' er et studieretningsfag på professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation. Vi udbyder årligt 8 sådanne kurser fra uddannelsen på enten 5 eller 10 ECTS-point.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en eksamen. Kurset svarer til 5 ECTS-point og er kompetencegivende.

Videnskabsteori og etisk analyse

Startdato: 21-08-2023

Opstartsgaranti

Pris: 3.000 kr.

Tidspunkt: Dag