Competitive logistics

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med faget 'Competitive Logistics' får du forståelse for elementerne i virksomhedens samlede forsyningskæde. Du får kompetencer til proaktivt at kunne indgå i strategiarbejde både eksternt og internt, og til at arbejde med design af forsyningskæden på strategisk og taktisk niveau.

Indhold

Faget tager udgangspunkt i forsyningskæden der leverer mest mulig værdi til kunden og skaber resultater på den 3 dobbelte bundlinje.

Faget består af emner relateret primært til beslutninger på forsyningskædens strategiske og taktiske niveau – samt hvordan disse eksekveres på operationelt niveau. Faget fokuserer på elementer inden for indkøb, lagerstyring, produktion og distribution mv. herunder:

Strategisk niveau

 • Supply Chain strategi - Hvilken Supply Chain strategi understøtter bedst virksomhedens strategiske målsætninger?
 • Supply Chain Design – Hvordan designer vi en forsyningskæde der realiserer vores Supply Chain strategi? Skal vi outsource eller insource aktiviteter?
 • Supply Chain Risiko Styring – Hvilke risici er der i vores omverden nu og i fremtiden og hvordan gør vi vores Supply Chain robust overfor disse risici?
 • Supply Chain 4.0 – Hvilke muligheder skaber ny teknologi i forsyningskæden?

Taktisk niveau

 • Sales & Operations Planning – Hvordan sikre vi at vores forsyningskæde er i stand til at møde kundens efterspørgsel?
 • Distribution- og Lageroptimering – Hvor meget skal vi have på lager hvor?
 • Supply Chain Analytics – Hvordan identificerer vi symptomer på ”sygdom” i forsyningskæden og hvordan diagnosticerer vi og sætter ind med den rette medicin?
 • Forandringsledelse – Hvordan geares vores organisation til succesfuld eksekvering af vores forsyningskædes målsætninger?

Operationelt niveau

 • Operationel planlægning– Hvordan skabes linket mellem Strategisk, taktisk og operationelt niveau?
 • Kaizen - Hvordan sikres den rette adfærd & kultur i de daglige operationer så vi når vores strategiske målsætninger?
 • Værdistrømsanalyse – Hvordan skaber vi flow, eliminerer spild og sikre den rette kvalitet som kunden vil betale for?

Udbytte

Når du er færdig med 'competitive logistics' kan du;

 • Anvende optimeringsteorier og analyseredskaber til at aflæse de konsekvenser en given ændring i forsyningskæden har for både din virksomhed samt jeres kunder og leverandører.
 • Anvende relevante analysemetoder, herunder effektiviseringsværktøjer, styringsfilosofier og kvalitetssikring således du kan indgå i et tværgående teamsamarbejde om at optimere forsyningskæden.
 • Indgå proaktivt i strategiarbejde både eksternt og intern

Eksamen og ECTS

'Competitive logistics' giver 10 ECTS point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Competitive logistics" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i transport og supply chain optimering. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Vi udbyder faget i samarbejde med IBA Kolding. Undervisningen finder sted på Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.

Prisen er ekskl. forplejning. 

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Competitive logistics

Startdato: 20-01-2022

Pris: 11.600 kr.

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)