Competitive logistics

Tag 'competitive logistics' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

De seneste års begivenheder med fx naturkatastrofer, pandemier og afbrudte forsyningslinjer har skabt stor usikkerhed og ustabilitet i logistikkæden og sat Supply Chain Management højt på den strategiske dagsorden i mange virksomheder.

Kunderne vil samtidig have større forventninger om virksomheders tilstedeværelse på tværs af kanaler og markeder, samt øgede krav til bæredygtighed, leveringshastighed og gennemsigtighed i hele leverance-flowet.Tendensen med øget ustabilitet forventes at fortsætte i fremtiden, hvilket betyder, at der stilles større krav til Supply Chain Management. 

Der er brug for medarbejdere med de nødvendige færdigheder og kompetencer til at håndtere de komplekse udfordringer, moderne forsyningskæder står over for.

På kurset opnår du kompetencer til, at kunne foretage nødvendige justeringer til forsyningskæden. Du får inputs til at gøre din forsyningskæde mere modstandsdygtig over for fremtiden og gør dig i stand til at optimere din forsyningskæde på strategisk og taktisk niveau.

Derudover opnår du indsigt i de nyeste trends inden for Supply Chain Management, og høre hvad der rør sig inden for bæredygtighed og digitalisering.

”Uddannelsen har vækket mod og trivsel - arbejdslysten er i top nu, fordi jeg ved, jeg har styr på det nyeste inden for Supply Chain Management”

Peter Prang, Logistikchef, Food Diagnostics.

Målgruppe

Kurset giver dig værktøjer til optimering af forsyningskæder, og henvender sig derfor til dig der arbejder med fx drift, udvikling eller ledelse inden for indkøb, planlægning, produktion eller distribution.

Det lærer du om

  • Strategisk forsyningskædeledelse: Hvordan understøtter vores forsyningskædestrategi kundernes krav, stigende usikkerhed og realisering af virksomhedens målsætninger?
  • Dataanalyse: Hvordan kan dataanalyse bruges til at træffe bedre beslutninger i forsyningskæden?
  • Optimering af forsyningskædeprocesser: Hvordan identificerer jeg forbedringsmuligheder til de nuværende processer i forsyningskæden?

Det kan du, når du er færdig

Med 'competitive logistics' opnår du de nødvendige færdigheder til at identificere forsyningskædens komplekse udfordringer og foreslå forbedringer.

Når du er færdig med kurset kan du:

  • identificere og analysere udfordringer i forsyningskæden
  • designe og implementere løsninger til forsyningskædens udfordringer
  • indgå som sparringspartner for relevante interessenter i forsyningskæden
  • iværksætte tiltag der øger effektiviteten og reducere omkostningerne i forsyningskæden
  • identificere muligheder for at gøre forsyningskæden mere modstandsdygtig og agil overfor udefrakommende faktorer, såsom handelskriser, pandemier, krige, ekstremt vejr osv.
Christoffer Bech Hansen

Har du spørgsmål om kursets indhold? Så kontakt:

Christoffer Beck Hansen

lektor

Mail: cbha@eaaa.dk

Telefon: 3155 2412

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'competitive logistics' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i transport og supply chain optimering. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Competitive logistics' afsluttes med en eksamen, og du får en karakter efter 7-trinsskalaen. Faget giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Vi udbyder faget i samarbejde med IBA Kolding. Undervisningen finder sted på Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.

Prisen er ekskl. forplejning. 

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt