Den digitale kunderejse

Tag 'den digitale kunderejse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

På 'den digitale kunderejse' får du viden, færdigheder og kompetencer til at reflektere over teori og praksis inden for customer experience. Her lærer du at analysere, kortlægge og designe kundeoplevelsen på baggrund af en e-handelsvirksomheds strategi.

Det lærer du om

  • Customer experience management (CEM)
  • Kunderejsen online og offline
  • Kundeoplevelsen

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'den digitale kunderejse' kan du;

  • vurdere og identificere kunderejsen på et praksisnært og teoretisk niveau
  • vurdere og identificere udfordringer for virksomheden i forhold til at designe og levere en unik kundeoplevelse
  • mestre værktøjer og metoder til at arbejde med customer experience management (CEM)
  • vurdere og identificere relevante indsatser som skal forbedre kundeoplevelsen og derigennem styrke loyaliteten fra kunde til virksomhed
  • anvende relevante researchmetoder til at forstå og identificere brugeroplevelsen i forskellige touchpoints og gennem hele servicen
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge i relation til E-handel og kunderejsen.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'den digitale kunderejse' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i e-handel. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'den digitale kunderejse' med en eksamen, der bedømmes efter 7-trinskalaen. 'Den digitale kunderejse' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt