Advanced Digital Marketing

Tag 'advanced digital marketing' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

De fleste, der arbejder med e-handel eller digital forretning, har en grundlæggende forståelse for markedsføring. Men på 'advanced digital marketing' løfter vi dig op på et særdeles højt niveau.

På 'advanced digital marketing' lærer at koble markedspotentialet til jeres forretningsstrategi og planlægge de mest effektive marketingaktiviteter ud fra det.

Bliv i stand til at effektivisere og reflektere over virksomhedens digitale marketingstrategi

'Advanced digital marketing' er ikke kun et redskabsfag. Du lærer også at reflektere og tænke kritisk over for de helt afgørende begreber, modeller og værktøjer i digital markedsføring, så du kan følge med i din karriere, efterhånden som feltet udvikler sig fremover.

Og, naturligvis, måle og optimere på dem, så hele processen hænger sammen.

Det lærer du om

 • Markedspotentiale
 • Udvikling af digitale markedsføringsstrategier
 • Planlægning af konkrete digitale markedsføringsaktiviteter
 • Måling og optimering på den digitale marketing

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'advanced digital marketing', kan du:

 • forstå avancerede digitale marketingbegreber og marketingfunktionens rolle i virksomhedens digitale markedsføring
 • anvende dataindsamlingsmetoder til arbejdet med markedsanalyse og effektmåling af markedsføringen
 • lave effektive annonce- og reklamekampagner i digitale medier
 • bruge nøgletal, data og statistikker til at optimere salgspotentialet for jeres produkter og ydelser online
 • planlægge optimering af webshoppen i forhold til forbedringer af UX og brugervenligheden
 • formidle løsningsmodeller til fagfæller og samarbejdspartnere (fx til at lave gode kravspecifikation og indhente bedre tilbud fra leverandører)
 • håndtere komplekse udviklingsopgaver i avanceret digital markedsføring og udvikling af den digitale strategi med udgangspunkt i virksomhedens situation og med inddragelse af relevante interessenter

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'advanced digital marketing' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i e-handel. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'advanced digital marketing' med en eksamen, der bedømmes efter 7-trinskalaen. 'Advanced digital marketing' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt