Udvis og kommunikér social ansvarlighed (CSR) i hele værdikæden

Hvordan måler, dokumenterer og kommunikerer du din sociale ansvarlighed – uden at ende i greenwashing og greenhushing? Det får du styr på med kurset ’virksomhedens sociale ansvarlighed’.

Du kan skabe masser af værdi – og lave masser af ravage – når du skal måle og kommunikere din virksomheds CSR-indsats og skabe transparens i hele værdikæden. Eller hvis du undlader det...

På dette CSR-kursus lærer du at tage social ansvarlighed til et højere værdiskabende niveau.

Du får grundig indsigt i fx:

  • EU’s Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)
  • ILO’s Standarder
  • OECD’s Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct

Regler og lovgivning, som alle har til formål at værne om menneskerettigheder, løn og arbejdsvilkår. Og som kræver, at du som virksomhed tager ansvar for hele værdikæden og er åben herom.

Ærlig CSR-kommunikation skaber strategisk værdi

Din indsats for at vise og kommunikere jeres sociale ansvarlighed kræver overblik, viden og værktøjer. 

Når du er færdig med faget 'Virksomhedens sociale ansvarlighed', kan du:

  • finde og prioritere de vigtigste CSR-indsatser for netop DIN virksomhed
  • tænke social ansvarlighed ind i forhold til produktion, indkøb, transport og afsætning
  • sætte CSR på ledelsens agenda og koble CSR til jeres forretningsudvikling
  • dokumentere og kommunikere jeres indsats inden for CSR på en troværdig måde

Mød din underviser Annette, som er ekspert i CSR-kommunikation

Tag som enkeltstående kursus, eller komplet statsgodkendt uddannelse

Du kan tage 'virksomhedens sociale ansvarlighed' som et enkeltstående kursus i CSR.

Eller du kan tage faget og efterfølgende sammensætte det med andre fag til en hel diplomuddannelse i bæredygtig virksomhed, som er en anerkendt, statsgodkendt uddannelse på HD-niveau. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Virksomhedens sociale ansvarlighed' afsluttes med en eksamen, og du får en karakter efter 7-trins skalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt