Virksomhedens sociale ansvarlighed

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Diplomfaget 'virksomhedens sociale ansvarlighed' giver dig værktøjer til at vurdere og definere udviklingsmuligheder med særlig fokus på den del af bæredygtighed, der vedrører CSR (Corporate Sociale Responsibility).

Faget har især fokus på det vigtige i at udvælge og forstå sammenhængen mellem virksomheden og dens CSR-tiltag.

Du får ligeledes indsigt i at identificere udviklingspotentialer inden for CSR og sætte denne viden i spil i arbejdet med værdiskabende forretningsudvikling.

Det kræver nemlig specialviden at løfte en særlig CSR-rolle, med fokus på cirkulær økonomi, hvor dokumentation og certificeringer er vigtige. Det får du på lige præcis dette fag.

Indhold

  • Forskellige typer af social ansvarlighed - og hvordan de kan skabe værdi for virksomheden
  • Teori og praksis inden for social ansvarlighed
  • Implementering og kommunikation af CSR til interne og eksterne
  • Arbejdsmarkedspolitik og -konventioner
  • Menneskerettigheder og antikorruption

Udbytte

Når du er færdig med 'virksomhedens sociale ansvarlighed', kan du:

  • vælge de rigtige områder til virksomhedens indsats inden for social ansvarlighed og implementere dem
  • koble CSR til jeres forretningsudvikling
  • dokumentere og kommunikere jeres indsats inden for CSR på en troværdig måde til forskellige målgrupper
  • tænke ansvarlighed ind både i forhold til produktion, indkøb, og transport

Eksamen og ECTS

'Virksomhedens sociale ansvarlighed' giver 5 ECTS-point.

Faget afsluttes med en eksamen, og du får en karakter efter 7-trins skalaen.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "virksomhedens sociale ansvarlighed" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i bæredygtig virksomhed. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt