Livscyklusanalyser

- et valgfag på diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed

Kan du analysere den samlede miljømæssige belastning ved din virksomheds produktions- og indkøbsstrategier?

På dette fag får du al den nødvendige viden om virksomhedens produkters miljøbelastning gennem hele produktets livscyklus.

Du lærer om produktets vej igennem hele værdikæden - fra udvinding af råmaterialer og fremskaffelse af naturressourcer, over fremstilling af produktet, brugen af det, inklusive vedligeholdelse og reparation samt genanvendelse.

På den måde kan du vurdere produktets livscyklus, så I kan justere i værdikæden og dermed få en større grad af bæredygtighed i livscyklen.

Indhold

 • Metoder og teorier om livscyklusanalyser i relation til virksomheden og dens produktion
 • Metode og teorier om udvinding af råmaterialer og forekomster af naturressourcer, fremstilling, vedligeholdelse og reparation af virksomhedens produkter
 • Produkters miljømæssige belastning
 • Vedligehold, reparation og genanvendelse
 • Indkøb og anvendelse af råmaterialer og naturressourcer
 • Kvalitetsmærkninger

Udbytte

Når du er færdig med faget 'livscyklusanalyser', kan du:

 • analysere virksomhedens miljømæssige belastning ved fremstilling af virksomhedens produkter
 • opstille forretningskritiske krav til indkøb og anvendelse af råmaterialer og naturressourcer i relation til virksomhedens produktion og værditilbud
 • optimere virksomhedens indkøbsmuligheder og muligheder for genanvendelse
 • navigere i kvalitetsmærkninger af forskellige produktgrupper
 • vurdere, hvilken rolle ledelsen har i en implementeringsproces

Eksamen og ECTS

'Livscyklusanalyser' giver 5 ECTS-point.

Faget afsluttes med en eksamen, og du får en karakter efter 7-trins skalaen.

Hel uddannelse, eller enkeltstående kursus

'Livscyklusanalyser' er et valgfag på diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående kursus inden for bæredygtighed.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Livscyklusanalyser

Startdato: Efterår 2021

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag