Livscyklusanalyser

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Kan du analysere den samlede miljømæssige belastning ved din virksomheds produktions- og indkøbsstrategier?

På dette fag får du al den nødvendige viden om virksomhedens produkters miljøbelastning gennem hele produktets livscyklus.

Du lærer om produktets vej igennem hele værdikæden - fra udvinding af råmaterialer og fremskaffelse af naturressourcer, over fremstilling af produktet, brugen af det, inklusive vedligeholdelse og reparation samt genanvendelse.

På den måde kan du vurdere produktets livscyklus, så I kan justere i værdikæden og dermed få en større grad af bæredygtighed i livscyklen.

Indhold

 • Metoder og teorier om livscyklusanalyser i relation til virksomheden og dens produktion
 • Metode og teorier om udvinding af råmaterialer og forekomster af naturressourcer, fremstilling, vedligeholdelse og reparation af virksomhedens produkter
 • Produkters miljømæssige belastning
 • Vedligehold, reparation og genanvendelse
 • Indkøb og anvendelse af råmaterialer og naturressourcer
 • Kvalitetsmærkninger

Udbytte

Når du er færdig med faget 'livscyklusanalyser', kan du:

 • analysere virksomhedens miljømæssige belastning ved fremstilling af virksomhedens produkter
 • opstille forretningskritiske krav til indkøb og anvendelse af råmaterialer og naturressourcer i relation til virksomhedens produktion og værditilbud
 • optimere virksomhedens indkøbsmuligheder og muligheder for genanvendelse
 • navigere i kvalitetsmærkninger af forskellige produktgrupper
 • vurdere, hvilken rolle ledelsen har i en implementeringsproces

Eksamen og ECTS

'Livscyklusanalyser' giver 5 ECTS-point.

Faget afsluttes med en eksamen, og du får en karakter efter 7-trins skalaen.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "livscyklusanalyser" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i bæredygtig virksomhed. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Livscyklusanalyser

Startdato: 05-04-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Livscyklusanalyser

Startdato: 03-10-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)