Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi' får du viden om simple ansøgninger om miljøgodkendelse.

Du får forståelse desuden viden om grundlæggende virksomhedsøkonomi og miljøledelsessystemer.

Indhold

  • Miljøgodkendelser, f.eks. indsamling af data/informationer og udarbejdelse
  • Miljøledelse, f.eks. implementering og vedligeholdelse af miljøledelsessystemer
  • Kortlægning af ressourceforbrug
  • Virksomhedsøkonomi f.eks. budgettering og investeringsberegninger

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • anvende miljøgodkendelsen i det daglige miljøarbejde
  • anvende gældende bekendtgørelser og vejledninger på miljøgodkendelsesområdet
  • udarbejde enkle ansøgninger om miljøgodkendelse og fornyelse af miljøgodkendelser
  • vurdere lovgivning på relevante områder
  • kortlægge virksomheders miljøpåvirkning
  • vurdere økonomiske omkostninger og besparelser i forbindelse med projekter og dagligt forbrug i relation til miljø

Eksamen og ECTS

Dette fag afsluttes med en mundtlig eksamen, Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi' giver 10 ECTS point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt