Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

3. september 2024

Pris fra

15.340 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Miljøteknologi 2016 173

Tag 'miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi' får du viden om simple ansøgninger om miljøgodkendelse.

Du får desuden forståelse og viden om grundlæggende virksomhedsøkonomi og miljøledelsessystemer.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

  • Miljøgodkendelser, f.eks. indsamling af data/informationer og udarbejdelse
  • Miljøledelse, f.eks. implementering og vedligeholdelse af miljøledelsessystemer
  • Kortlægning af ressourceforbrug
  • Virksomhedsøkonomi f.eks. budgettering og investeringsberegninger

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

  • anvende miljøgodkendelsen i det daglige miljøarbejde
  • anvende gældende bekendtgørelser og vejledninger på miljøgodkendelsesområdet
  • udarbejde enkle ansøgninger om miljøgodkendelse og fornyelse af miljøgodkendelser
  • vurdere lovgivning på relevante områder
  • kortlægge virksomheders miljøpåvirkning
  • vurdere økonomiske omkostninger og besparelser i forbindelse med projekter og dagligt forbrug i relation til miljø

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi' som et enkeltsående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i miljøteknologi.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Dette fag afsluttes med en mundtlig eksamen.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi' giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi

Startdato: 3. september 2024

Tidspunkt: 8 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 15.340 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Eksamensdatoer: 7. januar 2025

Gå til kurven