Emission, lugt og støj

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Miljøteknologi 2023 0840

Tag 'emission, lugt og støj' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'emission, lugt og støj' får du kompetencer til at kortlægge virksomhedens luft-, lugt- og støjbelastning og kan hjælpe med valg af metoder til nedbringelse af virksomhedens belastning på luftkvalitet og støjniveau.

Faget tager udgangspunkt i miljølovgivningen som et redskab til dette arbejde.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

 • Støj (akustisk) - Kilder og forebyggelse
 • Luftforurening – Kilder, forebyggelse og rensning
 • Lugt – Kilder, forebyggelse og rensning
 • Spredningsberegninger
 • Metoder til nedbringelse af virksomhedens belastning på luftkvalitet og støjniveau

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

 • identificere potentielle kilder til luftforurening
 • udvælge og anvende målemetoder til luft og afkast, samt foretage valg og betjening af udvalgt måleudstyr
 • deltage i udfærdigelsen af prøveudtagningsplaner til luft og afkast
 • lave vejledende målinger med overslagsberegninger på, om der skal udføres en miljømåling for støj
 • vurdere og vælge metoder til rensning af luft
 • udføre en spredningsberegning for forskellige forhold samt forslå eventuel opfølgende/korrigerende handling
 • indgå i samarbejde om drift af anlæg til rensning af luft

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Emission, lugt og støj' som et enkeltsående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en en 48 timers skriftlig prøve.

Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Valgfaget 'emission, lugt og støj' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt