CSR og cirkulær økonomi

Tag 'CSR og cirkulær økonomi' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'CSR og cirkulær økonomi' kan du medvirke ved opstilling af CSR-handlingsplaner og implementering af disse. Du kan dermed bidrage til at få et lukket materialekredsløb i en virksomhed eller organisation.

Det lærer du om

  • Cradle-to-cradle
  • Biologiske og tekniske kredsløb
  • Design og systemer

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

  • medvirke til at få lukket kredsløb i en virksomhed eller organisation
  • bidrage til arbejdet omkring mærkningskrav og ansøge om C2C-mærkning
  • opstille simple CSR-handlingsplaner og stå for implementeringen
  • udvikle egen praksis omkring cirkulær økonomi i praksis i en lille virksomhed eller organisation, herunder ift. partnerskaber, frivillige mærkninger og ordninger
  • medvirke i auditering i leverandørers efterlevelse af virksomhedens Code of Conduct for leverandører

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'CSR og cirkulær økonomi' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'CSR og cirkulær økonomi' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt