CSR og cirkulær økonomi

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget kan du medvirke ved opstilling af CSR-handlingsplaner og implementering af disse. Du kan dermed bidrage til at få et lukket materialekredsløb i en virksomhed eller organisation.

Indhold

  • Cradle-to-cradle
  • Biologiske og tekniske kredsløb
  • Design og systemer

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • medvirke til at få lukket kredsløb i en virksomhed eller organisation
  • bidrage til arbejdet omkring mærkningskrav og ansøge om C2C-mærkning
  • opstille simple CSR-handlingsplaner og stå for implementeringen
  • udvikle egen praksis omkring cirkulær økonomi i praksis i en lille virksomhed eller organisation, herunder ift. partnerskaber, frivillige mærkninger og ordninger
  • medvirke i auditering i leverandørers efterlevelse af virksomhedens Code of Conduct for leverandører

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'CSR og cirkulær økonomi' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'CSR og cirkulær økonomi' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt