Brancherettet videreuddannelse for DAKOFOs medlemmer

Uddannelses og kompetenceudvikling på Erhvervsakademi Aarhus

I tæt samarbejde med DAKOFO udbyder Erhvervsakademi Aarhus allerede 'Grundkursus i grovvarer'.

Nu kan du bygge oven på ved at tage et eller flere enkeltfag på professionsbachelorniveau (svarende til diplomniveau) inden for husdyrfysiologi og produktion. Fagene er udviklet specielt til dig, der har en baggrund som jordbrugsteknolog, biolog eller lignende og arbejder som kontrollør, rådgiver, salgskonsulent eller produktkonsulent etc. 

Du får ny viden, ny inspiration og værktøjer, du kan bruge med det samme på jobbet – og så er fagene kompetencegivende.

Hør undervisere og studerende fortælle om enkeltfagene