Forandringsledelse i praksis – skab levende forandringer

Akademiuddannelsen i ledelse

Forandringer ER svære - og med ny teknologi, øget tidspres og større kompleksitet i forandringer kan det være en udfordring at bevare overblikket, når bølgerne går højt. Håndteringen af forandringer er en af de absolut vigtigste ledelsesdiscipliner og afgørende for succes eller fiasko. Desværre bliver den menneskelige faktor alt for ofte undervurderet og resulterer i, at medarbejdere og organisation ikke flytter sig i den rigtige retning, og de ønskede forandringer løber ud i sandet.

Forandringsledelse er ikke bare 3 slides på et fredagsmøde. Forandringer skal gøres levende, og du skal kunne bygge bro mellem teori og praksis. Det kræver en dyb forståelse for forandringers dna og intensiv træning i, hvordan du som leder sætter værktøjskassen i spil.

På dette forløb styrkes du i at skabe succesfulde forandringer i praksis. Du klædes på til at gøre forandringer meningsfulde og levende - både i en konkret forandringssituation, eller igangsætte udviklingen af en kultur, der er mere agil, modig og hurtig.

Tak for super undervisning og et yderst interessant fag, som jeg allerede har anbefalet for andre.

— Heidi Qvortrup, Alboa

Et spændende og meget lærerigt modul – både fagligt og personligt. Jeg har opnået en dyb indsigt i forandringer og fået værktøjer, som jeg kan bruge i min hverdag. Netop koblingen mellem teori og praksis har været afgørende og meget udbytterig.

— Betina Kristensen, Souschef, Hvidbjerg Bank

Et super godt forløb med brugbare værktøjer og god vekslen mellem teori og praksis. Specielt spillet ActeeChange giver en god indsigt i konsekvensen af de parametre, du vælger at skrue på i en forandringsproces. Desuden er Klaus [underviseren] meget engageret, vidende og en rigtig god formidler.
Et forløb jeg klart vil anbefale til alle i mit netværk.

— Mik S. Vonsild, Logistic Developer, Vestas

Målgruppe

Forandringsledelse er for alle nuværende og kommende ledere - samt uformelle ledere, der via deres rolle som f.eks. tillidsrepræsentant (TR) eller lign. er involveret i forandringsprocesser. 

Hør underviser Klaus Haltrup fortælle om undervisningen på faget

Indhold

 • Forandringsprocessen: Hvad er den typiske forandringscyklus, og hvilke håndtag kan du bruge i de forskellige faser. Hvordan gør du - og hvad er effekten af de forskellige tilgange?
 • Den menneskelige faktor: Forståelsen for den menneskelige reaktion på forandringer, hvordan du kan arbejde med at imødekomme modstand og i bedste tilfælde skabe motivation. Fokus på adfærdsdesign og hvordan du ændrer vaner og skaber ny adfærd i praksis.
 • Din lederrolle: Fokus på dine styrker og svagheder i de forskellige roller, der er behov for i forskellige situationer.

Dit udbytte

 • Indsigt og træning, der klæder dig på til at gennemføre succesfulde forandringer og skabe resultater.
 • Case og simulering, der viser dig konsekvenserne af dine beslutninger, og skærper dine erfaringer, inden du skal øve dig i den virkelige verden.
 • Du lærer at tackle og imødekomme den modstand, der stort set altid opstår før og under forandringsforløb.
 • Du får din egen personlige personprofil med dyb indsigt i dine egne præferencer og lederprofil - og hermed kendskab til dine styrker og mulige svagheder, som du skal være opmærksom på som leder.

Sæt værktøjskassen i spil med ActeeChange - et lærerigt spil

Der arbejdes med visuelle værktøjer under hele forløbet, og du vil opleve konsekvenserne af dine beslutninger via simulationsspillet ActeeChange. Spillet har fokus både på implementeringen af forandringer i organisationen og påvirkningen af dig som leder. ActeeChange giver dig mulighed for at teste din person- og lederprofil i et visuelt og virkelighedsnært univers, så du oplever konsekvenserne på godt og ondt, inden de slippes løs. Metoden er på samme tid underholdende og ekstrem lærerig.

Forløbets opbygning:

Modul 1

Scenen sættes

 • Behov for forandring
 • Kompleksitet og perspektiver
 • Forskellige tilgange og modeller
 • Forandringer som kontinuerlig proces
 • Udfordringer og muligheder

Modul 2

Forandringsprocesser

 • Introduktion til simulationsspillet ActeeChange
 • Forandringsproces
 • Indsatser i forskellige faser (Leadership/management teori)

Modul 3

Menneskelig forståelse – modstand og adfærd

 • ActeeChange og forståelse af modstand mod forandringer
 • Narrative perspektiver
 • Forandringspsykologi - adfærd, vaner, nudging mm

Modul 4

Effektiv kommunikation

 • Forståelse af persontypologier
 • Egen personprofil
 • Persontyper og forandringer
 • Effektiv kommunikation til forskellige persontyper

Modul 5

Ledelse af forandringer

 • Forståelse af forskellige lederroller og anvendelse i forandringsproces
 • Egen lederprofil med potentielle styrker og opmærksomhedspunkter i lederrollen og i forandringsproces
 • Forandringsledelse i praksis

Modul 6

Det samlede billede. Case med simulering

 • Simulering af forandringscase via ActeeChange
 • Anvendelse af teori - beslutning og konsekvenser
 • Det samlede billede - teori og praksis
 • Perspektiveringer

 

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. ‘Forandringsledelse' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Forandringsledelse' er et fag på akademiuddannelsen i ledelse, der en del af fagområdet for ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.