Grundlæggende måleteknik

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Med faget bliver du introduceret til de væsentlige begreber inden for måleteknik og lærer et fælles sprog, der bruges i de efterfølgende moduler.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

  • Måleenheder
  • Måleprincipper, -metoder og –procedurer
  • Målekæder
  • Måleusikkerheder
  • Kalibrering og justering, herunder sporbarhed
  • Normalfordeling og kontrolkort
  • God dokumentationspraksis

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'grundlæggende måleteknik', kan du:

  • håndtere situationer inden for grundlæggende måleteknik
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for grundlæggende måleteknik

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Grundlæggende måleteknik' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Grundlæggende måleteknik' er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej