Rådgivning og kommunikation

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'rådgivning og kommunikation' lærer du at forstå og anvende teorien og reglerne for kundevendt kommunikation på overordnet, strategisk såvel som på operationelt rådgiverniveau.

Du lærer også at anvende begreberne omkring segmentering til at forstå og sammensætte en kommunikation, der tager udgangspunkt i kundens behov.

Du bliver desuden kvalificeret til at kunne foretage en aktuel behovsafdækning for kunden samt kunne yde en etisk korrekt rådgivning. Du lærer også at kombinere din faglige viden med en metodemæssig indsigt med henblik på at kunne analysere og vurdere praktiske problemstillinger i forbindelse med finansiel rådgivning.

Indhold

 • Love og retningslinjer omhandlende etiske regler for finansiel rådgivning
 • Etik i rollen som finansiel rådgiver
 • Grænsefladen mellem rådgivning og salg og kunne diskutere dennes betydning for rådgivningssamtalen
 • Servicebegrebet
 • Praksis og egne etiske regler og værdier i relation til finansiel rådgivning

Udbytte

Når du er færdig med 'rådgivning og kommunikation' kan du;

 • anvende etik i rådgivningen og arbejde indenfor reglerne af rådgivningsansvar
 • vurdere en rådgivningssituation i relation til etik i rollen som finansiel rådgiver
 • foretage en afdækning af rådgivningsmodtagerens forventninger og holdninger til etik og værdier
 • håndtere problemstillinger i relation til etik i rollen som finansiel rådgiver
 • gennemføre en rådgivningssamtale under hensyntagen til love og retningslinjer for finansiel rådgivning
 • udvikle egen praksis og identificere egen kompetenceudvikling i relation til etik i rådgivningen

Eksamen og ECTS

'Rådgivning og kommunikation' giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'rådgivning og kommunikation' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt