Gennemførelse

På denne side kan du finde mere information om, hvor mange studerende der falder fra deres uddannelse før normeret tid. Her er også links til Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, hvor du kan finde statistikker og information om de studerendes studietid og fuldførelse.

Frafald inden normerede tid

Frafald inden normeret tid viser andelen af studerende, der af den ene eller den anden grund beslutter sig for ikke at gennemføre den uddannelse, de er startet på, og som derfor karakteriseres som frafaldne på uddannelsen.

Se tal for andelen af studerende, der falder fra deres uddannelse inden det forventede dimissionsår

Fuldførelsestid

Du kan finde oversigter over de studerendes normerede studietid på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her 

Beskæftigelse

Du kan finde oversigter over de studerendes beskæftigelse og videreuddannelse efter dimission på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her

Yderligere statistik

Desuden kan du via Uddannelses- og Forskningsministeriets Databank se statistikker over den gennemsnitlige studietid i måneder for fuldførte samt se fuldførelsesprocenten for uddannelserne. Og på Uddannelseszoom kan du sammenligne 1. års frafald og samlet gennemførelsestid på tværs af uddannelser.