Akademiuddannelse

- for dig, som ønsker en videregående uddannelse sideløbende med dit job

En akademiuddannelse giver dig - sammen med din erhvervserfaring - kompetencer svarende til en erhvervsakademiuddannelse (en kort videregående uddannelse). Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og du studerer om dagen eller om aftenen sideløbende med dit job.

Med en akademiuddannelse får du kvalifikationer, du kan anvende direkte i din dagligdag, eller bygge videre på. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan anvende de enkelte fag som selvstændige opkvalificeringskurser. Det er helt på til dig.

Vi tilbyder en række akademiuddannelser, hvor du tager fag inden for samme fagområde. På uddannelserne er der både obligatoriske fag og valgfag. Vi anbefaler, at du tager ét fag pr. halve år dermed afslutter din uddannelse i løbet af tre år. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. Du skal være opmærksom på, at du har seks år til at færdiggøre akademiuddannelsen.

Vi tilbyder følgende akademiuddannelser:

Akademiuddannelse i automation og drift

Uddannelsen i automation og drift udvikler dine kompetencer inden for det tekniske område med henblik på at styrke tværfagligt samarbejde og innovation.Læs mere

Akademiuddannelse i byggekoordination

Byggekoordinatoren vil i forhold til byggeprocessen være bindeled mellem projektleder og udførende håndværkere med fokus på optimering af byggeprocesser.Læs mere

Akademiuddannelse i el-installation

For dig der gerne vil udbygge din faglighed. Du bliver i stand til at projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærk-strømsteknikLæs mere

Akademiuddannelse i finansiel rådgivning

Uddannelsen er for dig, der interesserer dig professionelt for investering og finansiering, og som til dagligt arbejder med kunder og klienter. Læs mere

Akademiuddannelse i HR

Uddannelsen er for dig, der vil have professionel og faglig funderet grund under fødderne i dit arbejde med HR og beslægtede områder. Du får en række nye konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit HR-arbejde. Læs mere

Akademiuddannelse i informationsteknologi

Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde professionelt med it-systemer i private og offentlige virksomheder.Læs mere

Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion

Uddannelsen klæder dig og din virksomhed på til at udnytte de nye muligheder og foretage de nødvendige omstillinger.Læs mere

Akademiuddannelse i international handel og markedsføring

Uddannelsen er for dig, der vil være med til at sikre kvalitet og udvikling i virksomhedens salgs- og markedsføringsindsats – nationalt og internationalt. Læs mere

Akademiuddannelse i international transport og logistik

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med virksomheders globale udfordringer og varetage ledelsesopgaver i værdi- og forsyningskæder. Læs mere

Akademiuddannelse i kommunikation og formidling

Uddannelsen er for dig, der vil arbejde professionelt med kommunikation og formidling i private og offentlige virksomheder – både nationalt og internationalt. Læs mere

Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Uddannelsen er for dig, der vil analysere, planlægge, vurdere og gennemføre tekniske problemstillinger. Tag en hel uddannelse eller et enkelt fag. Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Uddannelsen er for dig, der ønsker en praksisnær og målrettet lederuddannelse. Uddannelsen henvender sig til både nuværende og kommende ledere. Læs mere

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi

Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi ruster dig til at udvikle, producere og implementere oplevelser og events i din virksomhed.Læs mere

Akademiuddannelse i retail

Uddannelsen er for dig, der gerne vil kunne forstå, styre og udvikle detailhandelsvirksomheder og detailkæder. Læs mere

Akademiuddannelse i skatter og afgifter

Uddannelsen er for dig, der ønsker at få en bred praktisk og teoretisk forståelse af emner som inddrivelsesret, toldret, skatteret, moms- og afgiftsret, mv.Læs mere

Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er for dig, der fx er social- og sundhedsassistent og ønskser videreuddannelse, der styrker dine faglige kompetencerLæs mere

Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring

Uddannelsen er for dig, der vil styrke dine evner til at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører økonomi og ressourcestyring i private og offentlige virksomheder.Læs mere

Den fælles akademiuddannelse for offentlige ledere

Meld dig til et lederudviklingsforløb, du selv er med til at skabe.Læs mere