Fakta om Erhvervsakademi Aarhus

- et af landets største erhvervsakademier

På Erhvervsakademi Aarhus udvikler og gennemfører vi praksisnære videregående uddannelser. Vi er et af landets største erhvervsakademier med mere end 4.200 fuldtidsstuderende, 3.400 deltidsstuderende og 400 ansatte. 

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Vi tilbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau inden for bl.a. finans, innovation, it, jordbrug, laboratorieteknik, markedsføring, miljø, salg, service og web.

Akademi- og diplomuddannelser

Herudover har vi efteruddannelser på akademi- og diplomniveau og kortere kurser for dig, som vil styrke dine kompetencer, mens du er i job. Vi tilbyder desuden seks-ugers-forløb for ledige inden for en lang række områder.

Undervisning tæt på praksis

Vores uddannelser kombinerer teori og praksis. Vi prioriterer undervisning på mindre hold, gruppe- og projektarbejde, samarbejde med erhvervslivet, virkelighedsnære cases og obligatoriske praktikophold.

Internationale muligheder

Vi har 900 internationale studerende og sender hvert år mere end 300 studerende på udlandsophold som en del af deres uddannelse.

Forskning og innovation 

Udviklingen og gennemførelsen af uddannelser skal skabe værdi for både studerende og virksomheder. Derfor arbejder vi målrettet for at sætte vores kompetencer i spil i konkrete forsknings- og innovationsprojekter i samarbejde med partnervirksomheder. 

---

Erhvervsakademi Aarhus blev etableret 1. januar 2009.