Diplomuddannelse i softwareudvikling

Diplomuddannelsen i softwareudvikling er en overbygningsuddannelse på datamatikeruddannelsen. Fokus er på at bygge store, distribuerede, datatunge it-systemer - emner som har været i fokus på 3. semester af datamatikeruddannelsen. Uddannelsen er for dig, der ønsker at indgå i design og konstruktion af store, datatunge, distribuerede it-systemer.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at deltage i udvikling af teknisk design og realisering af systemerne i et distribueret miljø. Og samtidig fokuserer den på anvendelse af udbredte metoder og teknologier.

Som diplomuddannet i softwareudvikling forventes du at kunne varetage en funktion som systemudvikler/arkitekt i forbindelse med udvikling af store, distribuerede systemer.