Akademiuddannelse i skatter og afgifter

Ønsker du at få en bred praktisk og teoretisk forståelse af emner som inddrivelsesret, toldret, skatteret, moms- og afgiftsret, mv.? Så er akademiuddannelsen i skatter og afgifter noget for dig.

Uddannelsen tager udgangspunkt i et teoretisk grundlag og giver dig en praktisk viden, der kan anvendes direkte i dit daglige arbejde.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med SKAT.

10 ugers uddannelsesforløb

Uddannelsen udbydes som dagundervisning. Hvert fag har undervisning en dag om ugen over en periode på 10 uger.