Akademiuddannelse i ledelse

Kompetencer til at løfte ledelsesopgaven

Akademiuddannelsen i ledelse er for dig, der gerne vil have en praksisnær og målrettet lederuddannelse. Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere, der ønsker kendskab til relevante ledelsesværktøjer.

Du kvalificerer dig til selvstændigt og ud fra personlige og ledelsesfaglige kompetencer at gennemføre personaleledelse i private og offentlige virksomheder.

I løbet af uddannelsen får du mulighed for at skabe kobling mellem teori og praksis, skabe kobling mellem dine personlige kompetencer og ledelsesfaglige emner og ikke mindst skabe kobling mellem dine konkrete behov og teoretiske fordybelse.

Uddannelsen sætter fokus på lederens personlige udvikling, ledelse af medarbejdere, ledelse af grupper og teams og ledelse af organisatoriske forandringer.

Akademiuddannelsen i ledelse giver adgang til lederuddannelse på diplomniveau.