Resultater

Praktikevalueringer

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører løbende praktikevalueringer på alle videregående uddannelser. 

Herunder finder du først det samlede resultat for hele Erhvervsakademi Aarhus og derefter resultatet for de enkelte uddannelser. 

   201320142015
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 82 81 82
Personlige kompetencer 84 84 86
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 83 83 85
Personlige kompetencer 85 86 88
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   82 79 81
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   81 82 82

Indekstal på en skala fra 0-100.

Resultaterne for de enkelte uddannelser finder du herunder. 

* Uddannelsen blev oprettet i 2014 og de studerende har endnu ikke været i praktik.