Om Eksperter i teams

På Erhvervsakademi Aarhus har vi valgt at satse på innovationsforløbet ’Eksperter i teams’ for at give vores studerende kompetencer til at arbejde effektivt og innovativt i teams – en nøglekompetence, som er efterspurgt af en lang række af vores aftager- og samarbejdsvirksomheder.

Rammen for forløbet er real-life virksomhedsudfordringer.

Velafprøvet metode giver nye kompetencer

’Eksperter i teams’ bygger på en metode, som er udviklet af vores samarbejdspartner Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. NTNU har arbejdet med metoden i mere end 10 år, og vi har indgået et samarbejde om at videreudvikle metoden. 

Med metoden får de studerende nye værktøjer til at sætte egne kompetencer i spil over for studerende med en anden faglig baggrund end deres egen.

Tværfaglige kompetencer er i høj kurs

De studerende inddeles i teams med flere forskellige uddannelser repræsenteret. Hermed får hvert team mange forskellige personlige, teoretiske og faglige kompetencer at sætte i spil, hvilket skaber gode forudsætninger for, at teamet frembringer nyskabende idéer, som skaber værdi for virksomheden.

I løbet af tre dage skal de studerende gennem en række øvelser, som træner deres evne til at arbejde i et team, hvor fagligheder, teoretiske forudsætninger og interessefelter er vidt forskellige. 

At arbejde sammen på tværs af fag, afdelinger og sektorer er en nøglefaktor for fremtidens private og offentlige virksomheder. Værdiskabelsen og dermed produktiviteten ligger i samarbejde, videndeling og udveksling. Derfor skal vi arbejde klogt og bevidst med at udvikle disse tværfaglige samarbejdskompetencer.

— Steen Hildebrandt, professor, ph.d., Aarhus Universitet. Udtalelse fra ’Eksperter i teams 2013’.

I uddannelsesverdenen er det stadig forholdsvist unikt, for studerende, at samarbejde på tværs af uddannelser. Erfaringer fra NTNU viser, at de studerende opnår en bedre selvforståelse og en større evne til at arbejde sammen med personer, der ikke har samme uddannelsesmæssige baggrund, som de selv har.

Tværfaglige samarbejdskompetencer handler om at: 

  • få øget selvforståelse.
  • få redskaber til at indgå i et tværfagligt samarbejde.
  • sætte sine egne faglige kompetencer i spil i forhold til andres faglige kompetencer.

Studerende som medfacilitatorer

Til innovationsforløbet knyttes en række medfacilitatorer, som er nogle af akademiets studerende. Disse studerende er i gang med et valgfag, hvor de netop lærer at håndtere en innovationsproces. Forløbet giver de studerende mulighed for at afprøve deres viden og færdigheder i praksis. 

Udover medfacilitatorerne deltager 13 undervisere, som faciliterer hele forløbet.

Nordisk netværk skal fremme anvendelsen af metoden

Erhvervsakademi Aarhus har været med til at etablere et nordisk netværk, som skal fremme anvendelsen af metoden bag ’Eksperter i teams’ til virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner.

Medlemmer af netværket er:

  • Syddansk Universitet (SDU)
  • Uppsala Universitet
  • Norges Handelshøyskole (NHH)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  (NTNU)
  • Lunds Universitet
  • Northern Lithuania College 

Kan jeg deltage?

Hvis du er studerende på Erhvervsakademi Aarhus, skal du kontakte din holdleder, som kan fortælle dig om dine muligheder for at deltage.

Hvis du repræsenterer en virksomhed eller uddannelsesinstitution, er du velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder.