Informationssøgning

Har du brug for hjælp til informationssøgningen? Vi har lavet vejledninger til:

Litteratursøgning

  • Strukturér og optimér din litteratur- og informationssøgning.
  • Konkrete vejledninger til at finde tidligere studieopgaver, artikler og bøger.

Markedsanalysen

  • Få overblik over hvilke kildetyper, du skal bruge.
  • Vejledning i at kvantificere - dvs. beregne - et markeds størrelse, få overblik over de produkt- og brancheklassifikationer, der ligger til grund for kvantificering og segmentering.
  • Vejledning til at håndtere utilstrækkelige data ifm. kvantificering.