Informationssøgning

Har du brug for hjælp til informationssøgningen? Vi har lavet vejledninger til:

  • Litteratursøgning
    Strukturér og optimér din litteratur- og informationssøgning. Konkrete vejledninger til at finde tidligere studieopgaver, artikler og bøger.

  • Markedsanalysen
    Få overblik over hvilke kildetyper, du skal bruge.
    Vejledning i at kvantificere - beregne - et markeds størrelse, få overblik over de produkt- og brancheklassifikationer, der ligger til grund for kvantificering og segmentering.
    Vejledning til at håndtere utilstrækkelige data ifm. kvantificering.