Byg bro til nye markeder med en international praktikant

Vidste du, at tæt på 150 internationale studerende fra Erhvervsakademi Aarhus hvert år tager i praktik i danske virksomheder?

Et stærkt netværk på tværs af landegrænser er vigtigt for din virksomheds evne til at agere i et internationalt marked. 

Med en international praktikant kan I styrke jeres internationale netværk, fordi virksomheden kan trække på den studerendes unikke viden, sproglige færdigheder og særlige kulturelle forståelse af en given region. 

Det kan en international praktikant 

Den studerende skal i praktik som en del af sin uddannelse. Derfor har han/hun en opdateret teoretisk viden, som allerede er prøvet af i praksis via relevante projektsamarbejder. Den studerende kan derfor bidrage positivt til virksomhedens strategi ved både at give jer ny viden og løse almindelige arbejdsopgaver.

En international praktikant kan bidrage særligt i forhold til at:

  • åbne døre til nye udenlandske markeder
  • vedligeholde og styrke samarbejdet med eksisterende udenlandske samarbejdspartnere, fx ved at kommunikere på lokalsproget
  • have værdifuld indsigt i et lands eller en regions historie, skikke og kultur
  • tilføre din virksomhed åbenhed og forståelse over for andre kulturer, fx ved at bringe sig selv i spil med egen kulturel baggrund og nyerhvervet teoretisk viden

Få specialistkompetencer fra dit eget fagområde

Vi har internationale studerende på langt de fleste af vores uddannelser.

I kan derfor få en praktikant, som er specialist i lige netop det område, jeres virksomhed mangler hjælp til.

Kontakt

Har I fået lyst til invitere en international studerende i praktik? Eller er der spørgsmål til praktikforløbet? Kontakt vores Karrierecenter på mail karriere@eaaa.dk eller telefon 7228 6060 - så hjælper vi dig videre.

Du kan læse mere om praktiksamarbejde her på siden. Proceduren er den samme, uanset om I vælger en dansk eller en international praktikant.

Læs mere om praktiksamarbejde