Få en professionsbachelor i softwareudvikling i praktik

Flere kræfter til programmering og systemudvikling

Et praktiksamarbejde er for dig og din virksomhed en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet professionsbachelor i softwareudvikling, som kan se med nye øjne på virksomhedens opgaver inden for bl.a. systemudvikling, systemvedligeholdelse og programmering af større it-systemer.