Få en professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration i praktik

Flere kræfter til produktudvikling og nye vinkler på mulighederne inden for teknisk integration

Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration, som kan se på virksomhedens arbejdsområder med nye øjne.

Praktikperioden er placeret på 3. semester efter 1 års studier.

Med et praktiksamarbejde får I:

  • Flere kræfter til at løse opgaver inden for udvikling og optimering af produkter og produktionsprocesser
  • Mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis
  • Mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk erfaring.

De fleste professionsbachelorer skriver deres afsluttende eksamensprojekt for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Eksamensprojektet er for virksomheden en god mulighed for fx at få belyst et særligt område, få gennemført en analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave.